23.6.1999

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Tulot lisääntyivät ja tuloerot kasvoivat vuonna 1997

Kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat vuodesta 1996 vuoteen 1997, osoittavat Tilastokeskuksen tulonjakotilaston tiedot. Samalla kotitalouksien tulot lisääntyivät selvästi.

Keskimääräiset käytettävissä olevat tulot vuonna 1997 olivat 140 700 markkaa kotitaloutta kohti, mikä on nimellisesti 5,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten tulot lisääntyivät vuodesta 1996 vuoteen 1997 niillä kotitalouksilla, joiden pääasiallisesta toimeentulosta vastasi ylempi toimihenkilö tai yrittäjä. Heikoin tulokehitys oli työttömillä kotitalouksilla.

Käytettävissä olevia tuloja lisäsivät palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot sekä verotuksen keveneminen. Tulotason nousu, erityisesti omaisuustulojen lisääntyminen, hyödytti suurituloisia muita enemmän. Kun verotus keveni ja saatujen tulonsiirtojen määrä väheni, tasasivat maksetut ja saadut tulonsiirrot ansio- ja omaisuustulojen eroja aiempaa vähemmän. Tämän seurauksena tuloerot kasvoivat. Tuloerot ovat 1990-luvulla kasvaneet vuosina 1993, 1995, 1996 ja 1997.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Tuloerojen kehitys 1987- 97, käytettävissä olevat tulot (1990=100)

Vuosi

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Indeksi

97,5

99,5

100,5

100,0

99,0

97,5

102,9

102,9

106,4

108,8

115,7

Indeksi perustuu Gini-kertoimen arvoihin. Kerroin mittaa tulonjaon epätasaisuutta: mitä suurempi arvo, sitä suuremmat tuloerot.

Vuosikymmenen alun lamavuosina tulonsiirrot, kuten työttömyyskorvaukset, eläkkeet sekä perhe- ja opintotuet, tasasivat tuloeroja niin, että suhteelliset tuloerot eivät juuri muuttuneet. Kotitalouksien keskimääräinen tulotaso kuitenkin laski tuolloin selvästi. Lama muutti myös kotitalouksien tulorakennetta voimakkaasti. Kun vuonna 1990 kotitaloudet saivat bruttotuloistaan keskimäärin noin 22 prosenttia tulonsiirtoina, tulonsiirtojen osuus vuonna 1994 oli 32,5 prosenttia. Vuonna 1997 se oli 29 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kotitalouksien tulojen rakenne 1990 ja 1994-1997, % bruttotuloista

Vuosi

1990

1994

1995

1996

1997

Ansiotulot

72,9

59,6

60,2

60,4

60,7

Omaisuustulot

5,2

7,9

8,4

9,1

10,3

Saadut tulonsiirrot

21,9

32,5

31,4

30,6

29,0

Bruttotulot

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Maksetut tulonsiirrot

-24,9

-26,5

-27,0

-27,3

-26,5

Ansiotulot = palkkatulot + yrittäjätulot. Bruttotulot = ansiotulot + omaisuustulot + saadut tulonsiirrot. Käytettävissä olevat tulot = bruttotulot - maksetut tulonsiirrot.

Lähde: Tulonjakotilasto 1997. Tulot ja kulutus 1999:15. Tilastokeskus

Lisätietoja Internetissä: http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tulo/tulonj.html