24.6.1999

Lisätietoja: Matti Okko (09) 1734 3341
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Tietojenkäsittelypalvelun kasvu voimakasta vuonna 1998

Liike-elämän palveluiden kysyntä voimistui vuonna 1998. Tietojenkäsittelypalveluja tarjoavien yritysten kokonaisliikevaihto oli viime vuonna lähes 18 prosenttia suurempi kuin vuonna 1997. Mainostoimistojen myyntikate puolestaan kasvoi samaa vauhtia kuin edellisenä vuotena, runsaat 14 prosenttia. Teknisen palvelun kasvu oli sen sijaan vähäistä. Kaikilla kolmella toimialalla kannattavuus ja omavaraisuus vahvistuivat selvästi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen keräämistä 220 yrityksen tilinpäätöstiedoista. Yritykset kattavat 52 prosenttia toimialojen koko liikevaihdosta.

Euroon siirtyminen ja vuosituhannen vaihde työllistävät atk-palveluyrityksiä. Kyselyyn vastanneiden 73 yrityksen henkilöstö kasvoi viime vuonna lähes 15 prosenttia, kun vuonna 1997 kasvu oli noin 8 prosenttia. Käyttökate on noussut kahdessa vuodessa kolme prosenttiyksikköä, 15,3 prosenttiin liikevaihdosta. Vuonna 1998 alaa sävyttivät edelleen fuusiot sekä osatoimintojen ostot ja myynnit.

Teknisen palvelun kannattavuus vahvistui hieman vuonna 1998. Yritysten käyttökate pysyi 11 prosentissa liikevaihdosta, mutta kokonaistulos nousi prosenttiyksiköllä vuodesta 1997. Kyselyyn vastanneiden 104 yrityksen liikevaihto pysyi edellisen vuoden kaltaisena, mutta ne työllistivät 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 1997. Yritysten velkaantuneisuus laski edelliseen vuoteen verrattuna selvästi ja omavaraisuusaste kohosi edellisen vuoden 44,3 prosentista 48 prosenttiin.

Mainostoimistojen kasvu jatkui vahvana viime vuonna. Kyselyyn vastanneiden 43 mainostoimiston henkilöstön määrä kasvoi noin 8 prosenttia vuodesta 1997. Yritysten käyttökate oli 21,7 prosenttia myyntikatteesta, kun se vuotta aiemmin oli 21,1 prosenttia. Yritysten velkaantuneisuus laski merkittävästi ja omavaraisuusaste nousi 46 prosenttiin, kun se edellisvuonna oli 42,3 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Liike-elämän palveluiden tunnuslukuja 1996 - 1998

Tietojenkäsittelypalvelu

Tekninen palvelu

Mainostoimistot 1

1996

1997

1998

1996

1997

1998

1996

1997

1998

Käyttökate, %

12,7

14,0

15,3

10,0

10,8

11,0

20,2

21,1

21,7

Rahoitustulos, %

11,3

12,0

11,9

9,0

9,8

9,5

15,4

15,4

16,9

Nettotulos, %

5,3

6,2

6,6

6,5

7,0

6,5

12,2

11,7

13,6

Kokonaistulos, %

6,1

5,7

8,4

3,0

3,1

4,1

12,9

13,2

13,5

Omavaraisuusaste, %

42,4

42,2

45,5

42,3

44,3

48,0

41,5

42,3

46,0

Kokonaisvelat/liikevaihto, %

44,0

46,8

38,3

34,5

34,6

32,5

64,9

65,1

56,9

Liikevaihdon muutos ed. vuodesta, %

9,5

17,9

-0,5

0,5

14,5

14,4

Henkilöstön muutos ed. vuodesta, %

8,4

14,5

1,8

6,0

8,5

7,9

1 Mainostoimistojen tunnusluvut on laskettu myyntikatteesta

Tilasto kuvaa yrityksiä, eikä se sisällä konsernitason tietoja. Merkittävät fuusiot ja yhtiöittämiset on otettu huomioon, jotta yritysten eri vuosien vertailu on mahdollista.

Lähde: Liike-elämän palveluiden tilinpäätöstilastot 1998. Lisätietoja: http://www.tilastokeskus.fi/tk/yr/tatptie.html