24.6.1999

Lisätietoja: Jukka Oikarinen (09) 1734 3207
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät alkuvuonna

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maa-aineskuljetukset vähenivät 21 prosenttia ja muiden tavaroiden kuljetukset kasvoivat prosentin. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna väheni tammi-maaliskuussa 7 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Erilaisia tavaroita kuljetettiin teillämme yhteensä 82 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä oli 26 miljoonaa tonnia ja muiden tavaroiden määrä 56 miljoonaa tonnia. Kuorma-autojen kuljetussuorite oli yhteensä 5 807 miljoonaa tonnikilometriä.

Kuorma-autojen haltijoista 29 prosenttia hoiti pääasiassa teollisuuden kuljetuksia. Toiseksi suurin kuljetusten antaja oli rakennusala, jonka osuus oli 18 prosenttia. Seuraavina tulivat kauppa 16 prosentin, valtio 10 prosentin ja kunnat 5 prosentin osuudella. 21 prosenttia kuorma-autojen haltijoista ilmoitti pääasialliseksi kuljetusten antajaksi jonkun muun kuin edellä mainitut.

Tieliikenteen tavarankuljetustilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autonhaltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 1/99. Tilastokeskus