2.7.1999

Lisätietoja: Heikki Pihlaja (09) 1734 2467, Päivi Koivuniemi (09) 1734 3231
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Tehdasteollisuuden investoinnit nousussa vuonna 1998

Tehdasteollisuuden investoinnit lisääntyivät vuonna 1998 ennakoitua nopeammin. Investoinnit kasvoivat 4,5 prosenttia, kun ne vuonna 1997 lisääntyivät vajaat 2 prosenttia. Investointien arvo oli viime vuonna 23 miljardia markkaa. Luvut ovat Tilastokeskuksen teollisuustilaston ennakkotietoja.

Investoinnit lisääntyivät eniten metsäteollisuudessa, 12 prosenttia. Metsäteollisuuden käyttöomaisuusinvestointien arvo oli 7 miljardia markkaa, josta 5,8 miljardia markkaa oli kone- ja laiteinvestointeja. Metalliteollisuus investoi 8,2 miljardilla markalla, mikä oli lähes 2 prosenttia edellisvuotista enemmän. Sen sijaan investoinnit vähenivät kemianteollisuudessa 10 prosenttia, elintarviketeollisuudessa 3 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 3 prosenttia vuodesta 1997.

Tuotannon kasvu hidastui

Tehdasteollisuuden tuotannon kasvu hidastui viime vuonna. Tuotannon arvo kohosi edellisvuodesta 7 prosenttia, kun se vuonna 1997 nousi 12 prosenttia. Tuotannon arvo oli 476 miljardia markkaa.

Tuotanto kasvoi eniten viime vuonna metalliteollisuudessa, yli 11 prosenttia. Kasvu hidastui kuitenkin selvästi vuodesta 1997. Sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi edelleen voimakkaasti. Sen tuotanto nousi 27 prosenttia. Nopeinta kasvu oli elektroniikkateollisuudessa, runsaat 44 prosenttia edellisvuotisesta.

Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi viime vuonna 6 prosenttia ja jalostusarvo 8 prosenttia. Puutavaran ja puutuotteiden valmistuksessa tuotanto nousi 8 prosenttia, mutta jalostusarvo laski kohonneiden kustannusten vuoksi 6 prosenttia. Massan valmistuksen, kustantamisen ja painamisen tuotannon arvo kohosi 5 prosenttia ja jalostusarvo yli 10 prosenttia.

Vienti veti edelleen

Tehdasteollisuuden vienti kasvoi edelleen kokonaistoimituksia nopeammin vuonna 1998. Vienti lisääntyi arvoltaan 11 prosenttia ja kokonaistoimitukset 7 prosenttia edellisvuodesta. Viennin arvo oli 235 miljardia markkaa, lähes puolet kokonaistoimituksista.

Eniten lisääntyi viime vuonna metalliteollisuuden vienti. Se kasvoi edellisvuotisesta 16 prosenttia ja oli 127 miljardia markkaa. Siitä elektroniikkateollisuuden vientiä oli 51 miljardia markkaa, 55 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Alan toimituksista lähes 85 prosenttia meni suoraan vientiin. Vientitoimitukset kasvoivat myös metsäteollisuudessa, 8 prosenttia, tekstiiliteollisuudessa 5 prosenttia ja kemianteollisuudessa prosentin vuodesta 1997. Sen sijaan elintarviketeollisuuden vientitoimitukset supistuivat viime vuonna lähes 3 prosenttia.

*Toimiala D

Teollisuus työllisti 408 300 henkeä

Tehdasteollisuudessa työskenteli viime vuonna 408 300 henkeä. Määrä kasvoi 3 prosenttia, kun se vuonna 1997 lisääntyi 4 prosenttia. Henkilöstölle maksetut palkat eli palkkasumma kasvoi viime vuonna 7,5 prosenttia ja tehtyjen työtuntien määrä 4 prosenttia.

Metalliteollisuus, jonka palveluksessa työskentelee 45 prosenttia perusteollisuuden työntekijöistä, työllisti viime vuonna 187 200 henkeä. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4 prosenttia. Henkilöstön määrä lisääntyi eniten sähköteknisten tuotteiden valmistuksessa, runsaat 7 prosenttia. Perusmetallien valmistuksessa henkilöstön määrä kasvoi vajaat 4 prosenttia ja koneiden ja laitteiden valmistuksessa 3 prosenttia. Kulkuneuvojen valmistuksessa työllisyys säilyi puolestaan edellisvuoden tasolla.

Metsäteollisuuden henkilöstön määrä kasvoi viime vuonna vajaat 2 prosenttia. Ala työllisti 66 000 henkeä. Sen sijaan massan, paperin ja kartongin valmistuksessa, joka on metsäteollisuuden suurin työllistäjä, henkilöstön määrä laski runsaan prosentin.

Teollisuuden ennakkotilasto perustuu otokseen, johon on pyritty saamaan kaikki teollisuuden ja rakennusalan yritysten suurimmat toimipaikat ja edustava määrä pieniä toimipaikkoja. Näytteessä on mukana 3 600 toimipaikkaa ja otoksen peittävyys on tuotannon bruttoarvon mukaan laskettuna 82 prosenttia.

Lähde: Ennakkotietoja teollisuudesta 1998, Tilastokeskus
Internet: http://www.tilastokeskus.fi/tk/yr/teen98.html