6.7.1999

Lisätietoja: Marja Sjöblom (09) 1734 2964, marja.sjoblom@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palvelutoimialojen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 5 prosenttia kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna vuotta aikaisempaan vastaavaan ajanjaksoon. Vuotta aiemmin kasvu oli 10 prosenttia. Palvelualoilla ilman kauppaa muutos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 4 prosenttia.

Palvelualojen palkkasumma nousi 7 prosenttia maaliskuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla verrattuna vuotta aikaisempaan ajanjaksoon. Kasvuvauhti on hidastunut vuodessa kaksi prosenttiyksikköä.

Kaupan palkkasummakehityksen tilastointi aloitettu

Tukkukaupan palkkasumma kohosi tasaisesti koko viime vuoden 10 prosentin vuosivauhtia. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen nousu edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 7 prosenttia. Vähittäiskaupan alkuvuoden muutos oli 6 prosenttia. Muusta tukku- ja vähittäiskaupasta erotetussa autokaupassa palkkasumma lisääntyi 10 prosenttia.

Tietoja kaupan palkkasumman kehityksestä julkaistaan nyt ensimmäisen kerran. Aikasarjat alkavat tammikuusta 1995.

Liikenteen liikevaihdon nousu teleliikenteen varassa

Posti- ja teleliikenteen liikevaihto lisääntyi tammi-maaliskuussa 14 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Nousu oli 27 prosenttia vuotta aiemmin. Sekä vesiliikenteessä että liikennettä palvelevassa toiminnassa, johon kuuluvat muun muassa matkatoimistot, liikevaihto sen sijaan pieneni.

Päätoimialan 'kuljetus, varastointi ja tietoliikenne' liikevaihdon kasvu oli vajaat 2 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 8 prosenttia. Palkkasumma kasvoi 6 prosenttia. Viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä se kohosi 8 prosenttia.

Majoitustoiminta kasvussa

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihto kasvoi maaliskuussa päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 3 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Viime vuoden vastaava lisäys oli 6 prosenttia. Majoitustoiminnassa liikevaihdon kasvu kiihtyi 3 prosentista 4 prosenttiin verrattaessa alkuneljänneksiä kuluvana ja viime vuonna. Ravitsemistoiminnassa liikevaihdon kasvu sen sijaan hidastui 7 prosentista 3 prosenttiin.

Tammi-maaliskuussa palkkoja maksettiin majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Viime vuoden tammi-maaliskuussa palkkasumma nousi 10 prosenttia.

Turvallisuuspalveluiden kasvu jatkui

Liike-elämän palvelujen alatoimialoista ainoastaan etsivä-, vartiointi ja turvallisuuspalveluiden liikevaihdon nousu jatkui ennallaan. Liikevaihto kohosi 15 prosenttia kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Palkkasumma nousi 16 prosenttia. Viime vuoden vastaava palkkasumman muutosprosentti oli 9.

Työnvälitys ja henkilöstön hankinta on nopeasti kasvanut toimiala, jossa kasvu näyttää hidastuneen. Tosin uusimmissa luvuissa eivät ole mukana alalle tulleet uudet yritykset, joten tilastoaineiston täydentyessä toimialan liikevaihdon kasvuprosentti noussee ensimmäiselle neljännekselle lasketusta 6 prosentista. Palkkasumma kohosi 10 prosenttia.

Henkilökohtaisten palveluiden kasvu hidastumassa

Henkilökohtaisten palveluiden ryhmään kuuluvat kampaamot ja kauneushoitolat, pesulatoiminta sekä hautaustoimistot, kylpylaitokset ja solariumit. Toimialan liikevaihdon kasvu on hidastunut. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä nousu oli 2 prosenttia viime vuodesta. Viime vuoden vastaavana ajankohtana muutos oli 8 prosenttia. Palkkasumman vuosimuutos oli tämän vuoden alussa 5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8 prosenttia.

Indeksisarjat perustuvat verottajan arvonlisä- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kohdekuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Toimialoittaisia liikevaihto- ja palkkasummaindeksisarjoja ja -kuvioita julkaistaan Excel-taulukoina internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat (3/1999). Tilastokeskus (ei julkaisua)