7.7.1999

Lisätietoja: Päivi Heinonen (09) 1734 2430, paivi.heinonen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuusyritysten liikevaihto väheni prosentin tammi-maaliskuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto väheni Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä prosentin verrattuna vuotta aikaisempaan ajanjaksoon. Vuotta aikaisemmin liikevaihto kasvoi 12 prosentin vauhtia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Koko teollisuuden ja eräiden toimialojen liikevaihdon ja palkkasumman muutos-% tammi-maaliskuussa 1998 ja 1999*

Koko liikevaihto

Kotimaan liikevaihto

Palkkasumma

1998

1999

1998

1999

1998

1999

Koko teollisuus (TOL C, D, E)

12

-1

8

0

8

2

Mineraalien kaivu

6

0

6

-3

5

3

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus

4

-2

3

1

4

0

Tekstiilien ja vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus

6

0

5

2

4

-1

Puu- ja paperiteollisuus

13

-12

10

-5

4

-4

Kustantaminen

6

-2

6

1

4

2

Öljytuotteiden, kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja
kumi- ja muovituotteiden valmistus

5

-5

4

-1

9

0

Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

28

-4

25

-2

21

4

Perusmetallien valmistus

16

-19

19

-19

9

-1

Metallituotteiden valmistus

16

0

15

-1

12

4

Koneiden ja laitteiden valmistus

7

11

5

-1

9

0

Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus

32

21

17

31

21

11

Autojen ja perävaunujen valmistus

17

3

16

0

14

0

Huonekalujen valmistus, muu valmistus, kierrätys

8

4

8

6

5

6

* Indeksin kolmen viimeisimmän laskentakuukauden keskiarvon muutos edellisen vuoden vastavasta ajankohdasta. Kolmen kuukauden keskiarvo tasaa satunnaisvaihtelua. Koko liikevaihto jakautuu kotimaan liikevaihtoon ja vientiin.

Koko liikevaihto kasvoi sähköteknisessä teollisuudessa tammi-maaliskuussa 21 prosenttia vuotta aikaisempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi 11 prosenttia, huonekalujen valmistus ja muu valmistus 4 prosenttia sekä autojen ja perävaunujen valmistus 3 prosenttia. Liikevaihto pieneni edelleen voimakkaasti perusmetallien valmistuksessa, 19 prosenttia, sekä puu- ja paperiteollisuudessa, 12 prosenttia. Myös elintarviketeollisuuden liikevaihdon lasku jatkui. Alan vientiluvut ovat olleet viime marraskuusta lähtien noin viidenneksen aikaisempaa vuotta pienempiä.

Koko teollisuuden kotimaan liikevaihto pysyi ennallaan edelliseen vuoteen nähden. Sähköteknisen teollisuuden kotimaan liikevaihto kasvoi yhä nopeampaa vauhtia, peräti 31 prosenttia. Huonekalujen valmistus ja muu valmistus lisääntyi 6 prosenttia. Sen sijaan puu- ja paperiteollisuuden kotimaan liikevaihto väheni 5 ja mineraalien kaivu 3 prosenttia.

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuun aikana 2 prosenttia vuotta aiemmasta vastaavasta ajanjaksosta. Eniten palkkasumma nousi sähköteknisessä teollisuudessa, 11 prosenttia.

Teollisuuden liikevaihto- ja palkkasummatilasto kuvaa teollisuutta päätoimialanaan harjoittavia yrityksiä. Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Liikevaihto- ja palkkasummaindeksien kuviot ja sarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 1999, maaliskuu. Tilastokeskus (ei julkaisua)