8.7.1999

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajabarometri: Kuluttajien luottamus talouteen vahva

Suomalaisten usko talouden myönteiseen kehitykseen vahvistui edelleen kesäkuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 16,7. Viime vuosikymmenen lopulta lähtien luottamus talouteen on ollut yhtä korkealla vain huhtikuussa 1997 ja viime heinäkuussa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 21. - 28. kesäkuuta 1 580 Suomessa asuvaa henkilöä.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kuluttajien näkemykset taloudesta

Kesäkuu 1998

saldoluku

Toukokuu 1999

saldoluku

Kesäkuu 1999

saldoluku

Kuluttajien luottamusindikaattori

15,6

13,9

16,7

Kotitalouksien taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

9,4

9,9

10,5

Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

15,1

12,0

13,9

Työttömien määrä 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

-23,2

-20,5

-21,2

Kuluttajahintojen muutos seuraavan 12 kk:n aikana, %

1,8

1,6

1,6

Kotitalouksien rahatilanne haastatteluhetkellä

22,1

20,5

24,6

Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä

23,4

25,0

29,4

Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä

4,8

-4,2

-3,4

Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä

27,3

36,9

42,0

Saldoluvut saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Työttömyyden negatiivinen saldoluku tarkoittaa, että työttömyyden arvioidaan vähenevän. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo seuraavien kysymysten saldoluvuista: Suomen talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä haastatteluhetken edullisuus kestotavaroiden ostamiseen. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä.

Kuluttajista 36 prosenttia uskoi kesäkuussa, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana, ja 49 prosenttia odotti sen pysyvän ennallaan. Vain 9 prosenttia arvioi, että maan talous huononee. Oman taloutensa paranemiseen luotti 26 prosenttia kuluttajista. Kuluttajista 64 prosenttia odotti oman taloutensa pysyvän ennallaan ja vain 7 prosenttia arvioi, että se huononee.

Kotitalouksien rahatilanne on kohentunut. Kotitalouksista 52 prosentilla jäi kesäkuussa rahaa säästöön ja 67 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Ajankohtaa piti säästämiselle otollisena 47 prosenttia kuluttajista. Sen sijaan lainan ottamista piti kesäkuussa edullisena jo 78 prosenttia kuluttajista, ja 15 prosenttia kotitalouksista aikoi ottaa lainaa.

Kesäkuussa 47 prosenttia kuluttajista arvioi erilaisten kestotavaroiden ostamisen kannattavaksi. Viihde-elektroniikan sekä harrastus- ja urheiluvälineiden hankintaa suunniteltiin innokkaasti. Kotitalouksista
8 prosenttia harkitsi auton ostoa puolen vuoden sisällä. Asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana mietti 6 prosenttia kotitalouksista. Kuluttajat ennustivat, että ensi vuoden kesäkuun inflaatiovauhti on
1,6 prosenttia.

Suomalaisten näkemykset taloudesta ovat kansainvälisestikin verrattuna myönteisiä. Kesäkuussa
EU-maista vain Irlannissa talouden kehitykseen suhtauduttiin luottavaisemmin (luottamusindikaattori 20) kuin Suomessa. EU-maiden keskimääräinen luottamusindikaattori oli kesäkuussa -3.

Lähde: Kuluttajabarometri 1999, kesäkuu. Tilastokeskus