14.7.1999

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa prosentin

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 1,0 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,5 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat pysyivät ennallaan, ja muiden panosten hinta laski 0,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Toukokuusta kesäkuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,3 prosenttia. Työpanosten hinta kohosi 0,3 prosenttia, tarvikepanosten hinta 0,2 prosenttia ja muiden panosten hinta 0,4 prosenttia.

Muiden panosten hintaa kohottivat kesäkuussa korkojen ja hissiasennuksen hintojen nousut.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Rakennuskustannusindeksi (1995 = 100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset

Indeksi

Kesäkuu

Muutos-%

Muutos-%

1999

6/98 - 6/99

5/99 - 6/99

Ammattimainen rakentaminen

Kokonaisindeksi

105,0

1,0

0,3

Asuinkerrostalo

105,0

1,2

0,3

Toimisto- ja liikerakennus

104,6

1,1

0,3

Teollisuus- ja varastorakennus

105,7

0,7

0,2

Omatoiminen rakentaminen

Erillinen pientalo

106,9

1,6

0,3

Maatalouden tuotantorakennus

106,3

0,8

0,4

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1999, kesäkuu. Tilastokeskus