15.7.1999

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Lomasuunnitelmissa isoja eroja maakunnittain

Kuusi kotitaloutta kymmenestä suunnitteli vuoden toisella neljänneksellä tekevänsä kotimaan lomamatkan seuraavan puolen vuoden aikana. Ulkomaan lomamatkaa suunnitteli neljä kotitaloutta kymmenestä. Aikeet matkustaa ulkomaille vaihtelevat Tilastokeskuksen maakunnittaisen kuluttajabarometrin mukaan paljon eri puolilla Suomea. Ulkomaan lomamatkalle aikovat selvästi eniten uusmaalaiset, vähiten etelä- ja keskipohjalaiset sekä kainuulaiset.

Eri maakuntien asukkaiden kotimaan matka-aikomukset ovat samankaltaisempia kuin suunnitelmat ulkomaan matkoista. Eniten kotimaan matkoja on suunnitteilla Pohjois-Suomessa, vähiten Ahvenanmaalla. Uudenmaan maakunnassa kaikista suunnitelluista lomamatkoista puolet aiotaan tehdä kotimaassa. Lapissa, Kainuussa ja Pohjanmaalla kotimaan matkalle aikoo kaksi kolmesta maakunnan asukkaasta.

Vuosikymmenen alun laman aikana ulkomaan lomamatkat vähenivät. Nyt matkoja suunnitellaan yhtä paljon kuin ennen lamavuosia. Lomamatkojen suosio näkyy kotitalouksien säästämisessä. Lomaa varten säästää nykyisin yli puolet kotitalouksista, laman aikana tähän tarkoitukseen säästi joka kolmas kotitalous.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin huhti-kesäkuussa noin 4 800 suomalaista. Itä-Uudenmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Ahvenanmaan tiedot eivät ole pienen haastattelumäärän takia yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut.

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 1999, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus