15.7.1999

Lisätietoja: Rami Peltola (09) 1734 3615, Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotannon kasvu hidastui toukokuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 1,9 prosenttia viime vuoden toukokuusta. Huhtikuussa tuotanto vielä lisääntyi 7,7 prosenttia.

Elektroniikkateollisuuden tuotanto nousi toukokuussa vain 13,5 prosenttia. Myös kemianteollisuuden tuotanto kasvoi jonkin verran. Muilla päätoimialoilla tuotanto laski toukokuusta 1998. Kasvun hidastuminen selittyy osin vertailuajankohdan eli vuoden 1998 toukokuun poikkeuksellisen nopeasta kasvusta. Tuotanto lisääntyi viime vuoden toukokuussa lähes 13 prosenttia vuotta aiemmasta.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto pieneni toukokuussa lähes prosentin. Energian tuotanto väheni runsaat 2 prosenttia vuotta aiemmasta. Muun metalliteollisuuden tuotanto väheni vajaan prosentin.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli toukokuussa käytössä 87 prosenttia, mikä oli runsaat 4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli 92 prosenttia, metalliteollisuuden 87 prosenttia ja kemianteollisuuden 79 prosenttia.

Tammi-toukokuussa tuotanto kasvoi 5,2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi 15 prosenttia. Kasvu oli elektroniikkateollisuuden ansiota, jonka tuotanto nousi runsaat 43 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto sen sijaan väheni 1,5 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto laski vajaat 2 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden tuotanto runsaat 2 prosenttia viime vuoden tammi-toukokuusta.

Suomen teollisuustuotannon vajaan 2 prosentin kasvu toukokuussa oli kansainvälisesti verrattuna nopeaa. Yhdysvalloissa tuotanto kasvoi viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 1,7 prosenttia. Venäjän teollisuustuotanto lisääntyi 6,1 prosenttia. Sen sijaan Saksassa teollisuustuotanto laski 2,3 prosenttia, Japanissa 0,3 prosenttia ja Englannissa 0,5 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1999, toukokuu. Tilastokeskus