19.7.1999

Lisätietoja: Ilkka Lehtinen (09) 1734 3478, Sonja Karell (09) 1734 3469
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Tuottajahinnat nousussa

Tuottajahinnat ovat vientihintoja lukuun ottamatta olleet nousussa koko alkuvuoden.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat kallistuivat Tilastokeskuksen mukaan toukokuusta kesäkuuhun 0,2 prosenttia. Nousun syynä olivat kohonneet selluloosan sekä öljytuotteiden hinnat.

Viime vuoden kesäkuusta teollisuuden tuottajahinnat laskivat 2,3 prosenttia, kun sähkö, rauta- ja teräsmetallit sekä kemikaalit halpenivat. Tämän vuoden tammikuussa teollisuuden tuottajahintojen vuosilasku oli vielä 4,2 prosenttia. Vastaava kehitys on tapahtunut myös muissa tuottajahintaindekseissä.

Tuontihinnat nousivat toukokuusta kesäkuuhun 0,9 prosenttia. Nousu aiheutui öljytuotteiden ja raudan ja teräksen kallistumisesta. Tuontihinnat laskivat viime vuoden kesäkuusta 0,8 prosenttia. Lasku johtui pääosin sähköteknisten tuotteiden, kemikaalien ja maataloustuotteiden hintojen halpenemisesta.

Sen sijaan vientihinnat laskivat toukokuusta kesäkuuhun 0,8 prosenttia. Lasku johtui pääosin sähköteknisten tuotteiden hintojen halpenemisesta.

Vientihinnat olivat kesäkuussa 6,1 prosenttia alemmat kuin vuotta aiemmin. Lasku aiheutui pääasiassa sähköteknisten tuotteiden, rauta- ja teräsmetallien, paperin ja kartongin halpenemisesta.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Tuottajahintaindeksit 1995=100 sekä niiden kuukausi- ja vuosimuutokset
kesä- ja tammikuussa 1999 , %

Indeksit

Pisteluku 6/1999

Muutos 5/99 - 6/99, %

Muutos 6/98- 6/99,%

Muutos 1/98 - 1/99, %

Teollisuuden tuottajahintaindeksi

97,2

0,2

-2,3

-4,2

Vientihintaindeksi

92,7

-0,8

-6,1

-7,0

Tuontihintaindeksi

96,8

0,9

-0,8

-6,7

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi

98,3

0,4

-1,2

-3,7

Tukkuhintaindeksi

98,6

0,3

-1,2

-3,5

Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien verottomien tavaroiden hintojen kehitystä tavaroiden lähtiessä markkinoille. Tukkuhintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahintojen muutosta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ja tukkuhintaindeksi sisältävät sekä kotimaisia että tuontitavaroita.

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1999, kesäkuu. Tilastokeskus