28.7.1999

Lisätietoja: Eeva Immonen (09) 1734 3464, Aila Kovanen (09) 1734 3384
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Tukkukaupan myynti kasvoi 3,9 prosenttia

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä kasvoi 3,9 ja vähittäiskaupan 3,5 prosenttia vuoden 1998 toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi 5,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan myynti kasvoi 11,4 prosenttia vuoden 1998 toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun. Yleistukkukauppa on laajaa tukkukauppaa, jonka tavaravalikoimaan kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa lisääntyi 0,9 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 2,6 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos sekä kumulatiivinen vuosimuutos

1995 = 100

Indeksi 5/1999

Vuosimuutos, %
5/1998 - 5/1999

Kumulatiivinen vuosimuutos, %
1-5/1998 - 1-5/1999

Autokauppa

144,0

5,1

7,8

Tukkukauppa

126,7

3,9

3,1

- yleistukkukauppa

135,0

11,4

8,3

Vähittäiskauppa

118,2

3,5

3,8

- tavaratalokauppa

117,5

0.9

2,3

- päivittäistavarakauppa

109,1

2,6

3,7

Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saatetaan samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos vertaa vuoden 1999 toukokuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden 1999 tammi-toukokuuta edellisen vuoden tammi-toukokuuhun.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua kunkin kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa-julkaisussa.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, toukokuu. Tilastokeskus