30.7.1999

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotanto kasvoi edelleen toukokuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 2,4 prosenttia. Huhtikuussa tuotanto lisääntyi 3,6 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi toukokuussa kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi lähinnä markkinahakkuiden vaikutuksesta toukokuussa 2,7 prosenttia. Myös teollisuustuotanto lisääntyi edelleen sähköteknisten tuotteiden tuotannon ansiosta. Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi kuitenkin vain 1,9 prosenttia, kun taas sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi vajaat 16 prosenttia.

Talouden kokonaiskasvua tuki toukokuussa myös kotimaisen kysynnän, erityisesti rakentamisen, kaupan myynnin ja liikenteen kasvu. Rakentamisen tuotanto lisääntyi 5,8 prosenttia ja liikenteen tuotanto 4,1 prosenttia. Kaupan tuotanto nousi 3,3 prosenttia. Muiden palveluiden sekä julkisen toiminnan tuotanto kohosi 1,6 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, toukokuu. Tilastokeskus