4.8.1999

Lisätietoja: Johanna Ipatti (09) 1734 2704, johanna.ipatti@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10 prosenttia helmi-huhtikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 10 prosenttia vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 10 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 9 prosenttia. Liikevaihdon kasvu hidastui viime vuoden helmi-huhtikuusta, jolloin rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 20 prosenttia.

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi huhtikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 11 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu hidastui viime vuodesta. Talonrakennusalan palkkasumma lisääntyi nopeammin kuin maa- ja vesirakennusalan.

Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on olemassa vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Liikevaihto- ja palkkasummaindeksien sarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 1999, huhtikuu. Tilastokeskus
(ei julkaisua).