5.8.1999

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajabarometri: Kotitalouksien rahatilanne hyvä

Suomalaisten kotitalouksien rahatilanne on vähin erin kohentunut. Heinäkuussa 53 prosentilla kotitalouksista jäi rahaa säästöön. Kotitalouksista 4 prosenttia joutui turvautumaan säästöihinsä ja vain 2 prosenttia velkaantui. Seuraavan vuoden aikana uskoi pystyvänsä säästämään 65 prosenttia kotitalouksista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 19. - 26. heinäkuuta 1 610 Suomessa asuvaa henkilöä.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kuluttajien näkemykset taloudesta

Heinäkuu 1998

saldoluku

Kesäkuu 1999

saldoluku

Heinäkuu 1999

saldoluku

Kuluttajien luottamusindikaattori

16,7

16,7

15,9

Kotitalouksien taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

8,4

10,5

9,2

Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

17,8

13,9

12,1

Työttömien määrä 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

-25,5

-21,2

-21,4

Kuluttajahintojen muutos seuraavan 12 kk:n aikana, %

1,7

1,6

1,8

Kotitalouksien rahatilanne haastatteluhetkellä

24,1

24,6

25,0

Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä

23,8

29,4

28,2

Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä

6,2

-3,4

-2,4

Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä

29,7

42,0

39,2

Saldoluvut saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Työttömyyden negatiivinen saldoluku tarkoittaa, että työttömyyden arvioidaan vähenevän. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo seuraavien kysymysten saldoluvuista: Suomen talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä haastatteluhetken edullisuus kestotavaroiden ostamiseen. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä.

Kuluttajista 76 prosenttia piti heinäkuussa lainan ottamista edullisena, ja 14 prosenttia kotitalouksista aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana. Lainaa mietittiin eniten kestotavaroiden tai kiinteän omaisuuden, kuten asunnon, hankintaan. Vastaavasti säästämisen arvioi kannattavaksi 48 prosenttia kuluttajista.

Heinäkuussa 47 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena erilaisten kestotavaroiden ostamiselle. Kotitalouksista 8 prosenttia harkitsi auton ostoa puolen vuoden sisällä. Asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana suunnitteli 5 prosenttia kotitalouksista. Kodin korjaus- ja sisustusaikeita oli runsaasti. Kuluttajat ennustivat, että ensi vuoden heinäkuuhun mennessä kuluttajahinnat nousevat 1,8 prosenttia.

Kotitalouksista jo 79 prosentilla oli heinäkuussa käytössään matkapuhelin. Mikrotietokoneen omisti 43 prosenttia kotitalouksista ja 23 prosentilla oli kotikoneyhteys Internetiin.

Suomalaisten usko talouden myönteiseen kehitykseen oli heinäkuussa edelleen vahva. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 15,9 eli lähes yhtä korkea kuin kesäkuussa tai vuosi sitten. Joka kolmas kuluttaja uskoi, että Suomen taloustilanne yhä paranee seuraavan vuoden aikana. Oman taloutensa kohentumiseen luotti joka neljäs kuluttaja. Harvempi kuin joka kymmenes kuluttaja arvioi oman tai maan talouden huononevan.

Lähde: Kuluttajabarometri 1999, heinäkuu. Tilastokeskus