5.8.1999

Lisätietoja: Marja Sjöblom (09) 1734 2964, marja.sjoblom@tilastokeskus.fii
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia helmi-huhtikuussa

Palvelutoimialojen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 4 prosenttia kuluvan vuoden helmi-huhtikuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Ilman kauppaa muutos oli 3 prosenttia. 1997-98 palvelujen kasvu oli helmi-huhtikuussa 10 prosenttia.

Palvelualojen palkkasumma nousi helmi-huhtikuussa 7 prosenttia viime vuodesta. Kasvuvauhti hidastui vuodessa kaksi prosenttiyksikköä.

Posti- ja teleliikenne jatkaa kasvuaan

Posti- ja teleliikenteen liikevaihto lisääntyi helmi-huhtikuussa 17 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Nousu oli vuotta aiemmin 30 prosenttia. Sekä vesiliikenteessä että liikennettä palvelevassa toiminnassa, johon kuuluvat muun muassa matkatoimistot, liikevaihto sen sijaan pieneni.

Päätoimialan 'kuljetus, varastointi ja tietoliikenne' liikevaihdon kasvu oli vajaat 2 prosenttia. Palkkasumma kasvoi 4 prosenttia. Viime vuoden helmi-huhtikuussa palkkasumma nousi 10 prosenttia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminta lievässä kasvussa

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihto kasvoi huhtikuussa päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 3 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Viime vuoden vastaava lisäys oli 4 prosenttia.

Helmi-huhtikuussa palkkoja maksettiin majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Viime vuoden helmi-huhtikuussa palkkasumma nousi 8 prosenttia.

Liike-elämän palveluiden liikevaihto noussut 4 prosenttia

Liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa 4 prosenttia viime vuodesta. Vastaava muutos vuotta aiemmin oli 12 prosenttia. Palkkasumma kohosi helmi-huhtikuussa 9 prosenttia, kun kasvu vuotta aiemmin oli 15 prosenttia.

Liike-elämän palvelujen alatoimialojen liikevaihdon kasvu on hidastunut viime vuodesta teknistä palvelua lukuun ottamatta. Etsivä-, vartiointi ja turvallisuuspalveluiden liikevaihto kohosi helmi-huhtikuussa 14 prosenttia ja palkkasumma 15 prosenttia viime vuodesta. Viime vuoden vastaava palkkasumman muutosprosentti oli 9.

Henkilökohtaisten palveluiden kasvu hidastumassa

Henkilökohtaisten palveluiden ryhmään kuuluvat kampaamot ja kauneushoitolat, pesulatoiminta sekä hautaustoimistot, kylpylaitokset ja solariumit. Toimialan liikevaihdon kasvu on hidastunut. Kuluvan vuoden helmi-huhtikuussa nousu oli yksi prosentti viime vuodesta. Viime vuoden vastaavana ajankohtana muutos oli 7 prosenttia. Palkkasumman vuosimuutos oli helmi-huhtikuussa 6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8 prosenttia.

Kaupan palkkasumma kasvoi 8 prosenttia

Tukkukaupan palkkasumma kohosi helmi-huhtikuussa 10 prosenttia viime vuodesta. Vuotta aikaisemmin muutos oli 9 prosenttia. Vähittäiskaupan vastaava kasvuprosentti oli tänä vuonna 5 ja viime vuonna 4 prosenttia. Muusta tukku- ja vähittäiskaupasta erotetussa autokaupassa palkkasumman muutos oli 9 prosenttia sekä tänä että viime vuonna.

Kaupan liikevaihtotiedot julkaistaan erikseen kaupan myyntitilastossa.

Indeksisarjat perustuvat verottajan arvonlisä- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kohdekuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Toimialoittaisia liikevaihto- ja palkkasummaindeksisarjoja ja -kuvioita julkaistaan Excel-taulukoina Internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html .

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat (4/1999). Tilastokeskus (ei julkaisua)