6.8.1999

Lisätietoja: Ritva Marin (09) 1734 2552
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Matkailu Suomessa kasvoi enemmän kuin EU:ssa keskimäärin

Vuonna 1998 yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät lähes 3 prosenttia, ja niiden määrä nousi 15,3 miljoonaan. Yöpymisistä yli kolme neljäsosaa eli 11,6 miljoonaa oli suomalaisten yöpymisiä, loput 3,7 miljoonaa ulkomaalaisten yöpymisiä. Kasvu hidastui edellisen vuoden 6,5 prosentista, mutta se oli edelleen nopeampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen matkailutilastosta.

Suomessa lisääntyi viime vuonna etenkin kotimaanmatkailu toisin kuin EU-maissa yleensä. Ulkomaalaisten yöpymiset lisääntyivät maassamme vain 1,5 prosenttia. EU-maissa ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia.

Matkailun kasvun hidastuminen on maailmanlaajuinen ilmiö, joka sai alkunsa Aasian talouskriisistä vuonna 1997. Maailman matkailujärjestön ennakkotietojen mukaan vuonna 1998 kansainvälisten matkailijoiden määrä kasvoi 2,5 prosenttia, kun se vielä edellisenä vuonna lisääntyi 3,3 prosenttia.

Matkailu EU-maista Suomeen vilkastui

Matkailu Suomeen kasvoi kaikista muista EU-maista paitsi Ruotsista ja Tanskasta. Ruotsalaisten yöpymiset vähenivät lähes 10 prosenttia ja tanskalaisten 4 prosenttia edellisvuodesta. Ruotsalaiset olivat kuitenkin 571 000 yöpymisellään edelleen suurin ulkomaalaisten matkailijoiden ryhmä maassamme.

EU-maista tulleet matkailijat viettivät Suomessa lähes kaksi miljoonaa yöpymisvuorokautta, yli 2 prosenttia enemmän kuin vuonna 1997. Erityisesti lisääntyi matkailu Brittein saarilta, Benelux-maista ja Etelä-Euroopasta. Hotelliyöpymiset lisääntyivät yli 4 prosenttia.

Venäläisten matkailijoiden yöpymiset maassamme lisääntyivät jatkuvasti vuodesta 1992 lähtien, kunnes Venäjän talouden romahdus elokuussa 1998 vähensi yöpymisten määrää viime syyskuusta lähtien. Venäläiset säilyttivät kuitenkin paikkansa toiseksi suurimpana matkailijaryhmänä 540 000 yöpymisellään. Kolmantena olivat saksalaiset 458 000 yöpymisellään. Saksalaisten vuodesta 1995 lähtien jatkunut yöpymisten määrän lasku kääntyi lievään nousuun.

Myös Aasian talouskriisin vaikutukset heijastuivat Suomeen suuntautuvaan matkailuun. Itä-Aasian maista tulevien matkailijoiden määrä väheni lukuun ottamatta Kiinaa, joka on välttynyt kriisiltä muita nopean taloudellisen kasvun maita paremmin. Kiinalaisten yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia jo toisena peräkkäisenä vuonna. Japanilaisten ja taiwanilaisten yöpymiset vähenivät lähes 10 prosenttia, thaimaalaisten ja eteläkorealaisten yöpymiset putosivat puoleen edellisestä vuodesta. Aasiasta saapuneiden matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä kaikkiaan runsaat 220 000, joista japanilaisten yöpymisiä oli 120 000.

Vapaa-ajanmatkailu Suomeen lisääntyi

Vaikka ulkomaalaisten matkailun kasvu kokonaisuudessaan jäi vaatimattomaksi, vapaa-ajanmatkailu kasvoi nopeammin kuin työ- ja kokousmatkailu. Ulkomaalaiset yöpyivät entistä enemmän Etelä-Suomen ulkopuolella Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois-Suomessa. Ulkomaalaisten yöpymiset vähenivät Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Lahdessa.

Suomessa kotimaanmatkailija on tärkeä

Suomessa kotimaisten matkailijoiden osuus on suuri. EU-maissa ulkomaalaisten osuus majoitusliikkeiden yöpymisistä on keskimäärin 42 prosenttia. Suomessa ulkomaalaisten osuus on 24 prosenttia, mikä on EU-maiden kolmanneksi pienin Saksan 14 prosentin ja Ruotsin 21 prosentin jälkeen. Korkeimmat ulkomaalaisten osuudet ovat Kreikassa 75 prosenttia ja Itävallassa 72 prosenttia. EU:ssa majoitustilastoja on yhdenmukaistettu, joten eri maiden tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia.

Lähteet: Matkailutilasto 1999, Tilastokeskus,
Tourism in Europe 1997-1998, Eurostat, Luxembourg,
Tourism Highlights 1999, World Tourism Organization, Madrid