12.8.1999

Lisätietoja: Matti Okko (09) 1734 3341
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Yleistukkukaupan liikevaihto kasvoi edelleen vuonna 1998

Yleistukkukaupan liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen tietojen mukaan viime vuonna 17 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli kaksinkertainen vuoteen 1997 verrattuna. Kannattavuuteen liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan suoraan siirtynyt, vaan nettotulos oli vain hieman edellisvuotista parempi ja kokonaistulos laski alle kahteen prosenttiin liikevaihdosta. Nettotulokseen vaikutti kulujen kasvu samaan tahtiin liikevaihdon kanssa. Kokonaistulosta taas painoi satunnaisten tuottojen lasku. Yleistukkukaupan yritysten omavaraisuus sen sijaan parani edelleen. Oma pääoma lisääntyi ja samaan aikaan vieraan pääoman osuus taseesta laski.

Ravinto- ja nautintoainetukkukaupan yritysten liikevaihto nousi viime vuonna vain vajaan prosentin vuodesta 1997. Kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut laskivat kaikki. Kulujen nousuvauhti oli nopeampaa kuin liikevaihdon. Eniten kasvoivat liiketoiminnan muut kulut.

Erikoistumattoman vähittäiskaupan kannattavuus ennallaan

Erikoistumattoman vähittäiskaupan yritykset kasvattivat liikevaihtoaan viime vuonna 3,5 prosenttia vuodesta 1997. Yritysten kannattavuus pysyi vuoden 1997 tasolla. Käyttökate ja rahoitustulos laskivat kumpikin edellisvuotisesta lähinnä liiketoiminnan muiden tuottojen laskun vuoksi. Myös henkilöstökulut nousivat liikevaihtoa nopeammin. Kokonaistulos pysyi ennallaan satunnaisten tuottojen kasvun myötä.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen keräämistä 223 yrityksen tilinpäätöstiedoista. Yritysten liikevaihto kattaa yli 70 prosenttia kolmen edellä mainitun toimialan liikevaihdosta. Erikoistumattomasta vähittäiskaupasta tiedustelussa ovat mukana kaikki suurimmat tavaratalo- ja supermarketyritykset. Kaikkia kolmea toimialaa leimasivat vuonna 1997 alkaneet voimakkaat yritysjärjestelyt, jotka jatkuivat edelleen vuonna 1998.

Tunnuslukuja 1997-1998

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Ravinto- ja nautintoaine-

tukkukauppa

Yleis-

tukkukauppa

Erikoistumaton vähittäiskauppa

1997

1998

1997

1998

1997

1998

Käyttökate-%

1,9

1,3

2,2

2,4

6,1

5,6

Rahoitustulos-%

2,0

1,5

2,2

2,2

5,1

4,8

Nettotulos-%

1,4

0,9

1,4

1,5

3,4

3,0

Kokonaistulos-%

0,8

0,7

3,0

1,8

3,7

3,7

Omavaraisuusaste, %

41,9

41,3

47,1

48,4

40,1

41,8

Kokonaisvelat / liikevaihto, %

17,7

17,7

31,8

27,0

32,4

31,5

Liikevaihdon muutos 1997-1998, %

0,7

17,0

3,5

Henkilöstön muutos 1997-1998, %

4,3

6,3

3,9

Lähde: Kaupan tilinpäätöstietoja 1998. Tilastokeskus