20.8.1999

Lisätietoja: Jukka Oikarinen (09) 1734 3207
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi toisella neljänneksellä

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maa-aineskuljetukset lisääntyivät 4 prosenttia ja muiden tavaroiden kuljetukset 8 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi huhti-kesäkuussa 9 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Erilaisia tavaroita kuljetettiin teillämme huhti-kesäkuussa yhteensä 105 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä kohosi 46 miljoonaan tonniin ja muiden tavaroiden määrä 59 miljoonaan tonniin. Kuorma-autojen kuljetussuorite oli yhteensä 6 859 miljoonaa tonnikilometriä.

Tammi-kesäkuussa kuljetettiin tavaroita yhtä paljon kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Maa-aineskuljetukset vähenivät 7 prosenttia ja muiden tavaroiden kuljetukset kasvoivat 5 prosenttia. Kuorma-autojen kuljetussuorite kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla prosentin verrattuna edellisen vuoden alkupuoliskoon.

Tieliikenteen tavarankuljetustilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-auton haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 2/99. Tilastokeskus