23.8.1999

Lisätietoja: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, Eeva Heinonen (09) 1734 3268
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Konkurssit vähenivät edelleen alkuvuonna

Konkurssien määrä on edelleen hieman vähentynyt. Tilastokeskuksen konkurssitilaston mukaan vuoden alkupuoliskolla pantiin vireille 1 583 konkurssia, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssit vähenivät eniten kaupan alalla, 21 prosenttia, ja lisääntyivät eniten rakennusalalla, 30 prosenttia.

Useilla toimialoilla konkurssien väheneminen pysähtyi vuoden toisella neljänneksellä. Konkurssien kokonaismäärä kuitenkin pieneni edelleen viimevuotisesta, mikä johtui lähes yksinomaan kaupan alan konkurssien selvästä vähenemisestä.

Tammi-kesäkuussa joutui konkurssien takia uhanalaiseksi koko maassa 4 600 työpaikkaa. Se on 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni viime vuoden tammi-kesäkuusta kymmenessä maakunnassa ja lisääntyi yhtä monessa maakunnassa. Konkurssit lisääntyivät eniten Satakunnan ja Keski-Suomen maakunnissa, 31 prosenttia, ja vähenivät eniten Pohjois-Savon maakunnassa, 38 prosenttia.

Vuoden alkupuoliskolla vireille pannuista konkursseista 73 prosenttia oli velkojan hakemia. Vuotta aiemmin osuus oli 69 prosenttia. Velkojan vireille panemista konkursseista puolestaan 48 prosenttia oli verottajan, 35 prosenttia vakuutusyhtiöiden, 3 prosenttia pankkien ja muiden rahoituslaitosten ja 14 prosenttia muiden velkojien hakemia. Vakuutusyhtiöiden sekä verottajan osuus kasvoi edellisvuotisesta, kun taas muiden osuus pieneni.

Velkajärjestelyjen määrä laskussa

Tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin 2 050 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, mikä on 219 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Velkajärjestelylain voimaantulon (8.2.1993) jälkeen yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksia on tehty kaikkiaan 61 591.

Yrityssaneerauksia pantiin tammi-kesäkuussa vireille 87. Se on 24 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen konkurssitilasto perustuu käräjäoikeuksien ilmoituksiin vireille tulleista konkursseista, yrityssaneerauksista ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä. Yritysten taustatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Lähde: Konkurssitiedote 7/1999. Tilastokeskus

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Vireille pannut konkurssit toimialoittain tammi-kesäkuussa 1999

Toimiala

Määrä
1-6/99

Muutos, %
1-6/98 - 1-6/99

Konkurssiin haetut yritykset

1 483

-3

Maa-, metsä- ja kalatalous

35

-5

Teollisuus, kaivostoiminta, energiahuolto

222

-4

Rakentaminen

243

30

Kauppa

299

-21

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

105

-15

Kuljetus, tietoliikenne, varastointi

137

19

Muut palvelut

296

-

Toimiala tuntematon

146

-12

Konkurssiin haetut yksityishenkilöt

100

4

Konkurssiin haettuja kaikkiaan

1 583

-3

Lähde: Konkurssitiedote 7/1999. Tilastokeskus

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Vireille pannut konkurssit maakunnittain tammi-kesäkuussa 1999

Maakunta

Määrä
1-6/99

Muutos, %
1-6/98 - 1-6/99

Uusimaa

435

-7

Itä-Uusimaa

18

-14

Varsinais-Suomi

105

-14

Satakunta

77

31

Kanta-Häme (entinen Häme)

38

3

Pirkanmaa

134

-3

Päijät-Häme

62

19

Kymenlaakso

67

18

Etelä-Karjala

43

26

Etelä-Savo

48

4

Pohjois-Savo

38

-38

Pohjois-Karjala

36

-18

Keski-Suomi

93

31

Etelä-Pohjanmaa

66

-25

Pohjanmaa (entinen Vaasan rannikkoseutu)

71

-17

Keski-Pohjanmaa

30

30

Pohjois-Pohjanmaa

127

6

Kainuu

28

12

Lappi

62

-14

Ahvenanmaa

5

-17

Koko maa

1 583

-3

Lähde: Konkurssitiedote 7/1999. Tilastokeskus