27.8.1999

Lisätietoja: Eeva Immonen (09) 1734 3464, Aila Kovanen (09) 1734 3384
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Vähittäiskaupan myynti kasvoi 6,9 prosenttia kesäkuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä kasvoi 6,9 ja tukkukaupan 3,7 prosenttia vuoden 1998 kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi 7,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan myyntimäärä kasvoi 15,2 prosenttia vuoden 1998 kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun. Yleistukkukauppa on laajaa tukkukauppaa, jonka tavaravalikoimaan kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa lisääntyi 7,1 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 5,2 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos sekä kumulatiivinen vuosimuutos

1995=100

Indeksi 6/1999

Vuosimuutos, %
6/1998 -6/1999

Kumulatiivinen vuosimuutos, %
1-6/1998 - 1-6/1999

Autokauppa

139,7

7,3

8,2

Tukkukauppa

120,6

3,7

3,9

- yleistukkukauppa

133,5

15,2

9,3

Vähittäiskauppa

127,2

6,9

4,1

- tavaratalokauppa

134,4

7,1

4,5

- päivittäistavarakauppa

121,8

5,2

2,8

Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saatetaan samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos vertaa vuoden 1999 kesäkuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden 1999 tammi-kesäkuuta edellisen vuoden tammi-kesäkuuhun. Myynnin määrä saadaan poistamalla myynnin arvosta hintojen muutosten vaikutus.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua kunkin kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, kesäkuu. Tilastokeskus