31.8.1999

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotannon kasvu jatkui kesäkuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 3,5 prosenttia. Toukokuussa tuotanto kasvoi 2,5 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kesäkuussa maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla. Alkuvuonna eli tammi-kesäkuussa tuotanto lisääntyi 3,4 prosenttia edellisvuotisesta.

Sähköteknisten tuotteiden tuotannon kasvu vauhditti edelleen teollisuutta. Sähköteknisten tuotteiden tuotanto lisääntyi viime vuoden kesäkuusta vajaat 37 prosenttia. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 5,6 prosenttia. Myös rakentamisen, kaupan ja liikenteen tuotannon lisääntyminen tuki talouden kokonaiskasvua. Maa- ja metsätalouden tuotanto pieneni lähinnä markkinahakkuiden vaikutuksesta 4,7 prosenttia.

Rakentamisen tuotanto kasvoi viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 6,5 prosenttia ja kaupan tuotanto 5,8 prosenttia. Liikenteen tuotanto lisääntyi 2,7 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat 1,6 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, kesäkuu. Tilastokeskus