7.9.1999

Lisätietoja: Johanna Ipatti (09) 1734 2704, johanna.ipatti@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 13 prosenttia maalis-toukokuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 13 prosenttia suurempi vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 12 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 18 prosenttia. Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui viime vuoden maalis-toukokuusta, kun taas maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu pysyi lähes ennallaan.

Rakennusyritysten maksama palkkasumma oli toukokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 11 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu hidastui viime vuodesta. Talonrakennusalan palkkasumma kasvoi nopeammin kuin maa- ja vesirakennusalan.

Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on olemassa vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Liikevaihto- ja palkkasummaindeksien sarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 1999, toukokuu. Tilastokeskus
(ei julkaisua).