9.9.1999

Lisätietoja: Päivi Heinonen (09) 1734 2430, paivi.heinonen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuusyritysten liikevaihto viime vuoden tasolla maalis-toukokuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan lähes sama toukokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Loppukeväästä nousuun lähteneiden tuottajahintojen vaikutuksesta myös liikevaihdon kehitystrendi oli hieman nousussa.

* Kolmen viimeisen laskentakuukauden keskiarvon vuosimuutos-%
** Sisältää sekä kotimaan markkinoille tarkoitetun tuotannon että viennin hinnat

Koko liikevaihto oli sähköteknisessä teollisuudessa maalis-toukokuussa 22 prosenttia suurempi vuotta aikaisempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi mineraalien kaivun toimialalla 4 prosenttia ja toimialalla "huonekalujen valmistus ja muu valmistus" 6 prosenttia. Selvästi vuotta aikaisempaa alemmalla tasolla liikevaihto oli perusmetallien valmistuksessa (-15 %) sekä puu- ja paperiteollisuudessa (-9 %). Näiden toimialojen muutosprosentit ovat kuitenkin kääntyneet parempaan suuntaan. Kohonneiden hintojen vaikutus on havaittavissa myös kemianteollisuudessa, jonka liikevaihto oli maalis-toukokuussa enää 2 prosenttia vuotta aiempaa alempi, kun vuodenvaihteessa se oli 15 prosenttia edellisvuotista pienempi.

Kotimaan liikevaihto kasvoi eniten vuoden takaiseen nähden sähköteknisessä teollisuudessa, 31 prosenttia. Huonekalujen valmistuksessa ja muussa valmistuksessa kotimaan liikevaihto lisääntyi 8 prosenttia, mineraalien kaivussa 5 prosenttia ja ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksessa 4 prosenttia. Sen sijaan perusmetallien kotimaan liikevaihto väheni 18 prosenttia, puu- ja paperiteollisuuden 4 ja kemian teollisuuden 3 prosenttia.

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli maalis-toukokuussa 3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Vuotta aikaisemmin palkkasumma kasvoi 9 prosentin vauhtia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Koko teollisuuden ja eräiden toimialojen liikevaihdon ja palkkasumman muutos-% maalis- toukokuussa 1998 ja 1999*

Koko

liikevaihto

Kotimaan

liikevaihto

Palkkasumma

1998

1999

1998

1999

1998

1999

Koko teollisuus (TOL C, D, E)

10

0

6

0

9

3

Mineraalien kaivu

8

4

6

5

3

7

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus

4

0

4

2

5

0

Tekstiilien ja vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus

5

0

3

1

6

0

Puu- ja paperiteollisuus

11

-9

11

-4

3

2

Kustantaminen

7

-2

7

2

5

0

Öljytuotteiden, kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja
kumi- ja muovituotteiden valmistus

2

-2

0

-3

9

2

Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

25

2

25

4

22

6

Perusmetallien valmistus

6

-15

12

-18

7

-1

Metallituotteiden valmistus

11

0

10

1

11

4

Koneiden ja laitteiden valmistus

5

-3

6

2

11

0

Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus

36

22

13

31

25

10

Autojen ja perävaunujen valmistus

18

-3

16

0

15

0

Huonekalujen valmistus, muu valmistus, kierrätys

6

6

7

8

6

6

* Indeksin kolmen viimeisimmän laskentakuukauden keskiarvon muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kolmen kuukauden keskiarvo tasaa satunnaisvaihtelua. Koko liikevaihto jakautuu kotimaan liikevaihtoon ja vientiin.

Teollisuuden liikevaihto- ja palkkasummatilasto kuvaa teollisuutta päätoimialanaan harjoittavia yrityksiä. Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Liikevaihto- ja palkkasummaindeksien kuviot ja sarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html. Samasta osoitteesta löytyy myös kuukausikuvaajien tuoteseloste.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 1999, toukokuu. Tilastokeskus (ei julkaisua)