9.9.1999

Lisätietoja: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Viime vuoden ylioppilaista 38 prosenttia aloitti heti jatko-opiskelun

Viime vuonna valmistuneista ylioppilaista 79 prosenttia haki jatkokoulutukseen. Opintonsa aloitti 38 prosenttia ylioppilaista, mutta 41 prosenttia ei saanut koulutuspaikkaa. Noin viidennes ylioppilaista ei hakenut opiskelupaikkaa. Viime vuonna valmistui 34 700 ylioppilasta. Tiedot ovat Tilastokeskuksen oppilaitostilastosta.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Vuoden 1998 ylioppilaiden hakeminen ja sijoittuminen
koulutukseen samana vuonna

Määrä

%

Ylioppilaita vuonna 1998 yhteensä

34 700

100,0

Hakeneita yhteensä

27 600

79,5

Hakeneista aloitti opintonsa

13 200

38,0

Toisen asteen ammatillisessa tai opistoasteen koulutuksessa

2 800

8,0

Ammattikorkeakoulussa

4 300

12,4

Yliopistossa

6 100

17,6

Hakeneista ei saanut jatko-opiskelupaikkaa

14 400

41,5

Hakematta jättäneitä

7 100

20,5

Prosenttiosuudet laskettu kaikkien ylioppilaiden määrästä

Viime vuonna peruskoulun päättäneestä 66 700 nuoresta lähes kaikki jatkoivat opiskeluaan toisen asteen koulutuksessa. Lukioissa aloitti 36 100 ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 22 900 nuorta. Kymmenennelle luokalle siirtyi 2 300 nuorta. Opintoja heti peruskoulun jälkeen ei jatkanut 5 400 nuorta.

Korkean asteen koulutetuista 80 prosenttia työhön vuoden kuluessa

Vuoden 1997 lopussa olivat edellisenä vuonna tutkinnon suorittaneista työllistyneet parhaiten korkean asteen koulutuksesta valmistuneet. Heistä 80 prosenttia oli saanut työtä seuraavan vuoden loppuun mennessä. Muut jatkoivat opiskeluaan, olivat työttömänä tai esimerkiksi kotona vanhempainlomalla tai hoitovapaalla. Uusista maistereista 83 prosenttia ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 78 prosenttia oli työssä. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneet olivat työllistyneet selvästi huonommin.

Kaksi kolmesta vuonna 1996 valmistuneesta sijoittui vuonna 1997 töihin yksityiselle alalle. Kunnan palveluksessa työskenteli 24 prosenttia ja valtiolla 8 prosenttia. Työantaja-ala vaihteli koulutuksen asteen mukaan. Mitä korkeampi oli koulutus, sitä useammin sijoituttiin julkiselle alalle valtiolle ja kuntiin. Uusista maistereista, lisensiaateista ja tohtoreista yli puolet sijoittui valtion tai kunnan palvelukseen.

Lähde: Oppilaitostilastot 1999. Koulutus 1999:6. Ilmestyy lokakuun alussa.