14.9.1999

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,5 prosenttia

Rakennuskustannukset olivat elokuussa 1,5 prosenttia korkeammat kuin viime vuoden elokuussa. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,5 prosenttia, kun taas rakennustarvikkeiden ja muiden panosten hinnat pysyivät lähes ennallaan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Heinäkuusta elokuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,3 prosenttia. Työpanosten hinta kohosi 0,5 prosenttia, tarvikepanosten hinta 0,3 prosenttia ja muiden panosten hinta 0,1 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Rakennuskustannusindeksi (1995 = 100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset

Indeksi

Elokuu

Muutos-%

Muutos-%

1999

8/98 -8/99

7/99 - 8/99

Ammattimainen rakentaminen

Kokonaisindeksi

105,6

1,5

0,3

Asuinkerrostalo

105,5

1,6

0,3

Toimisto- ja liikerakennus

105,2

1,5

0,3

Teollisuus- ja varastorakennus

106,2

1,1

0,3

Omatoiminen rakentaminen

Erillinen pientalo

107,5

1,7

0,4

Maatalouden tuotantorakennus

107,0

1,3

0,4

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1999, elokuu. Tilastokeskus
Lisätietoja rakennuskustannusindekseistä saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä (http://statfin.stat.fi)