17.9.1999

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Sonja Karell (09) 1734 3469
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Tuontihinnat nousivat prosentin elokuussa

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan prosentin heinäkuusta elokuuhun. Muut tuottajahintaindeksit nousivat samaan aikaan 0,4 prosenttia. Tuontihintojen nousu aiheutui raakaöljyn, öljytuotteiden ja perusmetallien maailmanmarkkinahintojen kohoamisesta.

Viime vuoden elokuusta tuontihinnat nousivat 2,3 prosenttia. Nousu johtui erityisesti raakaöljyn kallistumisesta maailmanmarkkinoilla, mutta myös öljytuotteiden ja värimetallien hintojen kohoamisesta. Sen sijaan sähköteknisten tuotteiden sekä maatalous- ja metsätaloustuotteiden halpeneminen hillitsi tuontihintojen nousua.

Vientihinnat ja teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat nousivat heinäkuusta elokuuhun 0,4 prosenttia, mikä aiheutui pääasiassa öljytuotteiden kallistumisesta. Vientihinnat olivat kuitenkin edelleen 3,9 prosenttia alemmat kuin viime vuoden elokuussa. Tämä johtui sähköteknisten tuotteiden sekä rauta- ja teräsmetallien halpenemisesta. Teollisuuden tuottajahinnat laskivat viime vuoden elokuusta 0,5 prosenttia lähinnä sähkön sekä rauta- ja teräsmetallien halpenemisen vuoksi.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Tuottajahintaindeksit 1995=100 sekä niiden kuukausi- ja vuosimuutokset elokuussa 1999, %

Indeksit

Pisteluku 8/1999

Muutos 7/99 - 8/99, %

Muutos 8/98 - 8/99, %

Teollisuuden tuottajahintaindeksi

98,5

0,4

-0,5

Vientihintaindeksi

94,1

0,4

-3,9

Tuontihintaindeksi

98,9

1,0

2,3

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi

99,6

0,4

0,4

Tukkuhintaindeksi

100,0

0,4

0,6

Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen kehitystä tavaroiden lähtiessä markkinoille. Tukkuhintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahintojen muutosta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ja tukkuhintaindeksi sisältävät sekä kotimaisia että tuontitavaroita.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi nousi heinäkuusta elokuuhun 5,3 prosenttia. Viime vuoden elokuusta indeksi nousi 24,4 prosenttia. Sekä kuukausi- että vuosinousun aiheutti raakaöljyn kallistuminen.

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1999, elokuu. Tilastokeskus