28.9.1999

Lisätietoja: Tuomas Rothovius (09) 1734 3360
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Bruttokansantuote kasvoi toisella neljänneksellä 3,4 prosenttia

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi huhti-kesäkuussa 3,4 prosenttia verrattuna viime vuoden huhti-kesäkuuhun. Kasvusta 1,7 prosenttiyksikköä tuli metalliteollisuudesta. Myös tammi-maaliskuussa bruttokansantuote suureni 3,4 prosenttia. Koko alkuvuonna nimellinen kansantulo lisääntyi 6,4 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Tuotannon määrän nopea kasvu jatkui metalliteollisuudessa, jonka tuotanto lisääntyi 14 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto pysyi ennallaan ja muun teollisuuden tuotanto supistui prosentin. Rakentamisen tuotanto on kasvanut ripeästi koko alkuvuoden ja huhti-kesäkuussa se lisääntyi 7 prosenttia viimevuotisesta. Kaupan tuotanto lisääntyi 4,6 prosenttia. Maatalouden tuotanto sen sijaan pieneni 5 prosenttia.

Tuonti pieneni edellisvuotisesta 1,6 prosenttia, ja vienti puolestaan kasvoi 1,6 prosenttia. Talouden kasvu nojasikin edelleen yksityiseen kysyntään. Yksityinen kulutus lisääntyi toisella vuosineljänneksellä 3,4 prosenttia ja yksityiset investoinnit 12 prosenttia.

Rakennusinvestoinnit kasvoivat edelleen. Ne lisääntyivät vuoden toisella neljänneksellä 8,6 prosenttia. Kone- ja laiteinvestoinnit lisääntyivät koko alkuvuonna 4,6 prosenttia. Hankinnat kohdistuivat pääasiassa kuljetusvälineisiin.

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin mukaan EU-maissa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,7 prosenttia vuotta aiemmasta.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 1999, 2. neljännes. Tilastokeskus