29.9.1999

Lisätietoja: Eeva Immonen (09) 1734 3464, Aila Kovanen (09) 1734 3384
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Vähittäiskaupan myynti kasvoi 6,1 prosenttia heinäkuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä oli heinäkuussa 6,1 ja tukkukaupan 4,1 prosenttia suurempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Autokaupan myyntimäärä oli 5,9 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan myyntimäärä oli tämän vuoden heinäkuussa 6,1 prosenttia suurempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Yleistukkukauppa on tavaravalikoimaltaan laajaa tukkukauppaa. Valikoimaan kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa lisääntyi 6,3 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 4,6 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos sekä kumulatiivinen vuosimuutos

1995=100

Indeksi 7/1999

Vuosimuutos, %
7/1998 -7/1999

Kumulatiivinen vuosimuutos, %
1-7/1998-1-7/1999

Autokauppa

133,4

5,9

8,4

Tukkukauppa

111,8

4,1

4,0

- yleistukkukauppa

128,7

6,1

8,7

Vähittäiskauppa

128,3

6,1

4,2

- tavaratalokauppa

134,1

6,3

4,7

- päivittäistavarakauppa

123,3

4,6

3,0

Kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos vertaa vuoden 1999 heinäkuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden 1999 tammi-heinäkuuta edellisen vuoden tammi-heinäkuuhun. Myynnin määrä saadaan poistamalla myynnin arvosta hintojen muutosten vaikutus.

Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saatetaan samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua kunkin kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Kaupan palkkasumma kasvoi 7 prosenttia huhti-kesäkuussa

Tukkukaupan palkkasumma oli vuoden toisella neljänneksellä 8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Vuotta aikaisemmin kasvu oli 10 prosenttia. Vähittäiskaupan palkkasumma oli huhti-kesäkuussa 6 prosenttia edellisvuotista suurempi. Viime vuoden vastaavana aikana kasvuprosentti oli 8. Muusta tukku- ja vähittäiskaupasta erotetussa autokaupassa palkkasumman kasvu oli toisella neljänneksellä 9 prosenttia sekä tänä että viime vuonna.

Toimialoittaisia palkkasummaindeksisarjoja ja -kuvioita julkaistaan Excel-taulukkoina internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html .

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, kesäkuu. Tilastokeskus