30.9.1999

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotanto kasvoi edelleen heinäkuussa

Kokonaistuotannon määrä oli viime heinäkuussa 2,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kesäkuussa tuotanto oli 3,6 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi heinäkuussa maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

Sähköteknisten tuotteiden tuotannon kasvu vauhditti edelleen teollisuutta, joskin se oli hitaampaa kuin alkuvuonna. Sähköteknisiä tuotteita valmistettiin heinäkuussa 19 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa, kun vastaava kasvu oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 42 prosenttia. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 3,9 prosenttia. Myös rakentamisen, kaupan ja liikenteen tuotannon lisääntyminen tuki talouden kokonaiskasvua. Maa- ja metsätalouden tuotanto pieneni lähinnä markkinahakkuiden vaikutuksesta 6,5 prosenttia.

Rakentamisen tuotanto kasvoi 7 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Kaupan tuotanto lisääntyi 3,1 ja liikenteen 2,4 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat 1,6 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, heinäkuu. Tilastokeskus