5.10.1999

Lisätietoja: Marja Sjöblom (09) 1734 2964, marja.sjoblom@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen liikevaihto kasvaa 4 prosentin vuosivauhtia

Palvelutoimialojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan toisella neljänneksellä 4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Myös vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto oli 4 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kasvuvauhdin aleneminen näyttää pysähtyneen.

Palvelualojen palkkasumma oli toisella neljänneksellä 5 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Ensimmäisen neljänneksen vastaava nousu oli 7 prosenttia.

Posti- ja teleliikenne vahva kasvaja

Posti- ja teleliikenteen liikevaihto oli kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 16 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Ensimmäisellä neljänneksellä nousu oli 17 prosenttia. Liikevaihdon kasvu vuodesta 1997 vuoteen 1998 oli yli 25 prosenttia. Kasvun hidastumisesta huolimatta posti- ja teleliikenne on yhä nopeimmin kasvava muiden palveluiden toimiala.

Maaliikenteen (pl. rautatieliikenne) liikevaihdon vuosikasvu on pysynyt alkuvuoden kahdessa prosentissa. Vesiliikenteen liikevaihto pieneni toisella neljänneksellä hivenen viime vuodesta. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto väheni 3 prosenttia, joten muutos on suotuisaan suuntaan. Myös liikennettä palvelevassa toiminnassa (ml. matkatoimistot) liikevaihdon supistuminen on hidastunut ensimmäisen neljänneksen 9 prosentista toisen neljänneksen 3 prosenttiin.

Päätoimialan 'kuljetus, varastointi ja tietoliikenne' liikevaihto kasvoi 4 prosenttia toisella neljänneksellä viime vuodesta. Ensimmäisen neljänneksen nousu oli 2 prosenttia. Palkkasumma nousi vastaavasti 2 prosenttia toisella ja 6 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Majoitus- ja ravitsemistoiminta lievässä kasvussa

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihto oli toisella neljänneksellä yhden prosentin korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Nousu ensimmäisellä neljänneksellä oli 3 prosenttia.

Toisella neljänneksellä palkkoja maksettiin majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ensimmäisen neljänneksen muutos oli 5 prosenttia.

Liike-elämän palveluiden liikevaihto noussut 7 prosenttia

Liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu on nopeutunut, sillä ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon nousu oli 3 prosenttia.

Liikevaihdon kasvuvauhti nopeutui lainopillisessa ja taloudellisessa konsultoinnissa, teknisessä palvelussa ja siivouksessa ensimmäisestä neljänneksestä toiseen neljännekseen. Liikevaihdon kasvu hidastui mainospalveluissa, työnvälityksessä ja henkilöstön hankinnassa, etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalveluissa sekä ryhmässä muut palvelut liike-elämälle.

Maksettu palkkasumma kohosi toisella neljänneksellä 8 prosenttia viimevuodesta. Ensimmäisellä neljänneksellä vastaava muutos oli 10 prosenttia.

Henkilökohtaisten palveluiden kasvu hidasta

Henkilökohtaisten palveluiden ryhmään kuuluvat kampaamot ja kauneushoitolat, pesulatoiminta sekä hautaustoimistot, kylpylaitokset ja solariumit. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä liikevaihto lisääntyi 2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvua oli 1 prosentti. Palkkasumma puolestaan nousi 5 prosenttia toisella ja 6 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä.

Indeksisarjat perustuvat verottajan arvonlisä- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kohdekuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Toimialoittaisia liikevaihto- ja palkkasummaindeksisarjoja ja -kuvioita julkaistaan Excel-taulukoina internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html..

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat (6/1999). Tilastokeskus (ei julkaisua)