6.10.1999

Lisätietoja: Päivi Heinonen (09) 1734 2430, paivi.heinonen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuusyritysten liikevaihto viime vuoden tasolla toisella vuosineljänneksellä

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan lähes sama tämän vuoden toisella neljänneksellä kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli prosentin edellisvuotta alemmalla tasolla.

Sähköteknisen teollisuuden liikevaihto kasvaa edelleen voimakkaasti. Alan liikevaihto oli kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 23 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samalla neljänneksellä. Ensimmäisen neljänneksen vastaava nousu oli 19 prosenttia. Päinvastaista kehitys on metalliteollisuuden toimialoilla metallituotteiden valmistus, koneiden ja laitteiden valmistus sekä autojen ja perävaunujen valmistus. Näiden alojen ensimmäisen vuosineljänneksen positiiviset kasvuprosentit ovat kääntyneet miinukselle toisella vuosineljänneksellä.

Turpeen noston voimakas lisääntyminen näkyy toimialalla mineraalien kaivu 6 prosentin liikevaihdon kasvuna. Edellisen vuoden toisesta vuosineljänneksestä kasvoivat 3 prosentilla toimialat ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus sekä huonekalujen valmistus ja muu valmistus.

Selvästi vuotta aikaisempaa alemmalla tasolla liikevaihto oli perusmetallien valmistuksessa (-15 %) sekä puu- ja paperiteollisuudessa (-7 %). Kohonneiden hintojen vaikutuksesta näiden toimialojen muutosprosentit ovat kuitenkin kääntyneet parempaan suuntaan: ensimmäisen vuosineljänneksen muutosprosentit olivat perusmetallien valmistuksessa -19 prosenttia ja puu- ja paperiteollisuudessa -12 prosenttia. Öljytuotteiden kallistuminen on havaittavissa kemianteollisuudessa: alan liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä enää 2 prosenttia vuotta aiempaa alempi, kun ensimmäisen vuosineljänneksen muutos oli vielä -5 prosenttia.

Elintarviketeollisuuden liikevaihto oli alkuvuonna 2 prosenttia edellisvuotta alemmalla tasolla. Vastaavasti toimiala kustantaminen oli 3 prosenttia miinuksella. Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksessa liikevaihto kasvoi prosentin ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja väheni 3 prosenttia toisella vuosineljänneksellä.

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli 1999 alkuvuonna 2 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Suurinta kasvu oli sähköteknisessä teollisuudessa, jossa palkkoja maksettiin vuoden toisella neljänneksellä 9 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Vastaavasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvua oli 11 prosenttia.

Teollisuuden liikevaihto- ja palkkasummatilasto kuvaa teollisuutta päätoimialanaan harjoittavia yrityksiä. Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Liikevaihto- ja palkkasummaindeksien kuviot ja sarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html. Samasta osoitteesta löytyy myös kuukausikuvaajien tuoteseloste.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 1999, kesäkuu. Tilastokeskus (ei julkaisua)