7.10.1999

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Suomalaiset pitävät ajankohtaa otollisena kuluttamiselle

Kuluttajista 48 prosenttia piti syyskuussa erilaisten kestotavaroiden ostamista kannattavana. Myönteisimmin kuluttamiseen asennoituivat yrittäjät. Miehet pitivät ajankohtaa otollisempana kuin naiset. Kuluttajat toisaalta myös odottivat, että kuluttajahintojen vuosimuutos olisi ensi vuoden syyskuussa 2,0 prosenttia, joten inflaatio nopeutuisi hieman. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 20. - 27. syyskuuta 1 650 Suomessa asuvaa henkilöä.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kuluttajien näkemykset taloudesta syyskuussa 1999

Syyskuu 1998

saldoluku

Elokuu 1999

saldoluku

Syyskuu 1999

saldoluku

Kuluttajien luottamusindikaattori

12,6

14,0

14,8

Kotitalouksien taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

7,3

8,0

8,1

Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

4,3

10,6

12,0

Työttömien määrä 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

-19,1

-20,4

-22,9

Kuluttajahintojen muutos seuraavan 12 kk:n aikana, %

1,6

2,1

2,0

Kotitalouksien rahatilanne haastatteluhetkellä

21,5

24,2

21,1

Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä

25,0

25,0

28,5

Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä

5,9

2,0

0,8

Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä

32,4

38,6

34,9

Saldoluvut saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Työttömyyden negatiivinen saldoluku tarkoittaa, että työttömyyden arvioidaan vähenevän. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo seuraavien kysymysten saldoluvuista: Suomen talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä haastatteluhetken edullisuus kestotavaroiden ostamiseen. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä.

Syyskuussa 5 prosenttia kotitalouksista harkitsi asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana. Kotiaan aikoi sisustaa puolen vuoden sisällä 42 prosenttia kotitalouksista. Noin 40 prosenttia suunnitteli tekevänsä lomamatkan kotimaahan tai ulkomaille. Kotitalouksista 8 prosenttia harkitsi auton ostoa ja 29 prosenttia matkapuhelimen, tietokoneen tai muun kodinelektroniikan hankintaa.

Kotitalouksista jo 79 prosentilla oli syyskuussa käytössään matkapuhelin. Tietokoneen omisti 45 prosenttia kotitalouksista ja 25 prosentilla oli kotikoneyhteys Internetiin. Omalla tai työsuhdeautolla ajoi 73 prosenttia kotitalouksista.

Kuluttajista 73 prosenttia piti syyskuussa lainan ottamista edullisena, ja 14 prosenttia kotitalouksista aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana. Säästämisen arvioi kannattavaksi 50 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajat uskoivat edelleen talouden myönteiseen kehitykseen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 14,8. Joka kolmas kuluttaja uskoi, että Suomen taloustilanne yhä paranee seuraavan vuoden aikana. Oman taloutensa kohentumiseen luotti joka neljäs kuluttaja. Vain joka kymmenes kuluttaja arvioi syyskuussa, että oma tai maan talous huononee. Selvästi yli puolet kuluttajista uskoi työttömyyden edelleen vähenevän.

Lähde: Kuluttajabarometri 1999, syyskuu. Tilastokeskus