7.10.1999

Lisätietoja: Johanna Ipatti (09) 1734 2704, johanna.ipatti@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennusyritysten liikevaihto kasvaa 9 prosentin vuosivauhtia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan niin ensimmäisellä kuin toisellakin vuosineljänneksellä 9 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Talonrakentamisen liikevaihto oli 8 prosenttia korkeampi vuoden toisella neljänneksellä verrattuna vuotta aiempaan. Liikevaihdon nousu hidastui ensimmäisestä neljänneksestä. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihdon nousu puolestaan nopeutui ensimmäisen neljänneksen 4 prosentista toisen neljänneksen 15 prosenttiin.

Rakennusyritysten maksama palkkasumma oli toisella neljänneksellä 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Ensimmäisellä neljänneksellä vastaava nousu oli 10 prosenttia.

Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on olemassa vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Liikevaihto- ja palkkasummaindeksien sarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 1999, kesäkuu. Tilastokeskus (ei julkaisua).