14.10.1999

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,6 prosenttia

Rakennuskustannukset olivat syyskuussa 1,6 prosenttia korkeammat kuin viime vuoden syyskuussa. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,9 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 0,2 prosenttia ja muiden panosten hinnat 0,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Viimeisen puolen vuoden aikana rakennuskustannukset ovat nousseet 1,5 prosenttia, kun sitä edeltävän puolen vuoden aikana kustannusnousu oli vain 0,1 prosenttia.

Elokuusta syyskuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,2 prosenttia. Työpanosten hinta kohosi 0,5 prosenttia, kun taas muiden panosten ja tarvikepanosten hinnat pysyivät lähes ennallaan.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Rakennuskustannusindeksi (1995 = 100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset

Indeksi

Syyskuu

Muutos-%

Muutos-%

1999

9/98-9/99

8/99-9/99

Ammattimainen rakentaminen

Kokonaisindeksi

105,8

1,6

0,2

Asuinkerrostalo

105,7

1,7

0,2

Toimisto- ja liikerakennus

105,5

1,8

0,3

Teollisuus- ja varastorakennus

106,4

1,3

0,2

Omatoiminen rakentaminen

Erillinen pientalo

107,9

2,0

0,3

Maatalouden tuotantorakennus

107,4

1,7

0,3

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1999, syyskuu. Tilastokeskus
Lisätietoja
rakennuskustannusindekseistä saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä (statfin.stat.fi)