15.10.1999

Lisätietoja: Mari Suviranta (09) 1734 3501, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Inflaatio syyskuussa ennallaan

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 1,1 prosenttia. Inflaatio oli sama kuin elokuussa.

Korot laskivat, bensiini kallistui

Asuntolainojen ja kulutusluottojen korkojen lasku sekä sähkön halpeneminen hillitsivät inflaatiota syyskuussa. Lisäksi kahvin hinta laski viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun lähes 14 prosenttia. Kuluttajahintojen nousua ylläpitivät syyskuussa bensiinin kallistuminen sekä vuokrien kohoaminen. Viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun bensiinin hinta on noussut yli 12 prosenttia.

Elokuusta syyskuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,3 prosenttia, mikä johtui erityisesti valmismatkojen ja kevyen polttoöljyn kallistumisesta.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Suomen inflaatiomittarit, syyskuu 1999

Pisteluku

Vuosimuutos

Kk-muutos

Kuluttajahintaindeksi (1995=100)

104,9

1,1 %

0,3 %

Elinkustannusindeksi (1951:10=100)

1 457

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100)

104,5

1,4 %

0,5 %

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten yli 50 000 hintatietoa noin 2 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 600 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EU-maiden inflaatio elokuussa 1,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan EU-maiden inflaatio oli elokuussa 1,2 prosenttia. Myös Emu-maiden hinnat nousivat 1,2 prosenttia. Nopeinta inflaatio oli Alankomaissa, jossa hinnat nousivat viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun 2,5 prosenttia. Hitainta inflaatio oli Ranskassa ja Itävallassa, 0,5 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli 1,3 prosenttia.

Syyskuussa Suomen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (1996=100) pisteluku oli 104,5 ja vuosimuutos 1,4 prosenttia. Elokuusta syyskuuhun indeksi nousi 0,5 prosenttia.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 1999, syyskuu. Tilastokeskus.