15.10.1999

Lisätietoja: Rami Peltola (09) 1734 3615, Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa 2,1 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2,1 prosenttia suurempi kuin viime vuoden elokuussa. Heinäkuussa vastaava kasvu oli 4 prosenttia. Vaatimaton kasvu selittyy osin kesälomien erilaisella ajoittumisella edellisvuoteen verrattuna. Tämä näkyi muun muassa elektroniikkateollisuudessa, jonka tuotanto oli elokuussa vajaat 10 prosenttia edellisvuotista suurempi, kun heinäkuun vastaava kasvu oli lähes 19 prosenttia. Suotuisan sään ansiosta mineraalien kaivun tuotannon voimakas kasvu jatkui edelleen. Elintarvikkeiden ja juomien valmistus lisääntyi 3,3 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli elokuussa käytössä 84 prosenttia, mikä oli vajaat 5 prosenttiyksikköä edellisvuotista vähemmän. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli 94 prosenttia, metalliteollisuuden 82 ja kemianteollisuuden 76 prosenttia.

Tammi-elokuussa teollisuustuotanto oli 4,9 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi 12,2 prosenttia elektroniikkateollisuuden ansiosta, jonka tuotanto puolestaan nousi runsaat 35 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi 0,4 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto oli 0,4 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden tuotanto runsaan prosentin pienempi kuin viime vuoden tammi-elokuussa.

Suomen teollisuustuotanto kasvoi elokuussa vajaat 3 prosenttia (kausitasoitettu). OECD:n kausitasoitettujen sarjojen mukaan Yhdysvalloissa tuotanto oli 2,5 prosenttia ja Japanissa 5,3 prosenttia edellisvuotista suurempi. Englannissa tuotanto oli edellisvuoden tasolla. Sen sijaan Saksassa teollisuustuotanto jäi 0,4 prosenttia pienemmäksi kuin elokuussa 1998.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1999, elokuu. Tilastokeskus