18.10.1999

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Sonja Karell (09) 1734 3469
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Tuontihinnat nousivat 1,5 prosenttia syyskuussa

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan 1,5 prosenttia elokuusta syyskuuhun. Tuontihintojen nousu aiheutui raakaöljyn, öljytuotteiden ja värimetallien maailmanmarkkinahintojen kohoamisesta.

Viime vuoden syyskuusta tuontihinnat nousivat 4,7 prosenttia. Nousu johtui erityisesti raakaöljyn kallistumisesta, mutta myös öljytuotteiden ja värimetallien hintojen kohoamisesta. Öljytuotteiden tuontihinnat nousivat viime vuoden syyskuusta 63 prosenttia ja värimetallien tuontihinnat 30 prosenttia. Sen sijaan sähköteknisten tuotteiden sekä maatalous- ja metsätaloustuotteiden halpeneminen hillitsi tuontihintojen nousua.

Vientihinnat laskivat elokuusta syyskuuhun 1,1 prosenttia. Lasku johtui sähköteknisten tuotteiden hintojen halpenemisesta. Viime vuoden syyskuusta vientihinnat alenivat 4,4 prosenttia. Tämä johtui erityisesti sähköteknisten tuotteiden halpenemisesta, mutta myös rauta- ja teräsmetallien hintojen laskusta. Sähköteknisten tuotteiden vientihinnat alenivat viime vuoden syyskuusta 18 prosenttia ja rauta- ja teräsmetallien vientihinnat 22 prosenttia.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat nousivat elokuusta syyskuuhun 0,4 prosenttia. Nousu aiheutui öljytuotteiden ja värimetallien kallistumisesta. Viime vuoden syyskuusta teollisuuden tuottajahinnat kohosivat 0,3 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Tuottajahintaindeksit 1995=100 sekä niiden kuukausi- ja vuosimuutokset syyskuussa 1999, %

Indeksit

Pisteluku 9/1999

Muutos 8/99 - 9/99, %

Muutos 9/98 - 9/99, %

Teollisuuden tuottajahintaindeksi

98,9

0,4

0,3

Vientihintaindeksi

93,0

-1,1

-4,4

Tuontihintaindeksi

100,3

1,5

4,7

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi

100,4

0,7

1,3

Tukkuhintaindeksi

100,6

0,6

1,1

Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen kehitystä tavaroiden lähtiessä markkinoille. Tukkuhintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahintojen muutosta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ja tukkuhintaindeksi sisältävät sekä kotimaisia että tuontitavaroita.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi nousi elokuusta syyskuuhun 7,2 prosenttia. Viime vuoden syyskuusta indeksi nousi 28,6 prosenttia. Sekä kuukausi- että vuosinousun aiheutti erityisesti raakaöljyn kallistuminen, mutta myös värimetallien hintojen kohoaminen.

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1999, syyskuu. Tilastokeskus