22.10.1999

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennusluvat vähenivät elokuussa

Elokuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 2,6 miljoonan kuutiometrin verran eli 28 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot vähenivät runsaan kolmanneksen ja teollisuus- ja varastorakennusten putosivat puoleen vuotta aiempaan verrattuna. Myös asuntorakentamiseen lupia myönnettiin vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista. Elokuun ennakkotietoihin on suhtauduttava varovaisesti, koska väestötietojärjestelmän uudistus on hidastuttanut jonkin verran rakennuslupatietojen saamista, jonka vuoksi tavanomaista suurempi osa tiedoista vielä puuttuu tilastosta.

Tammi-elokuussa liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli kuitenkin yli neljänneksen edellisvuotista suurempi. Myös asuinrakennuksille lupia myönnettiin tammi-elokuussa enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kaikkiaan rakennusluvan sai 25 500 uutta asuntoa, mikä oli 7 prosenttia edellisvuotista enemmän. Sen sijaan teollisuus- ja varastorakentamiseen lupia myönnettiin tammi-elokuussakin vähemmän kuin vuosi sitten. Koko uudisrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli prosentin verran pienempi kuin viime vuoden tammi-elokuussa.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Myönnetyt rakennusluvat elokuussa ja tammi-elokuussa 1999

Elokuu
1000 m3

Muutos, %
8/1998-8/1999

Tammi-elokuu
1000 m3

Muutos, %
1-8/1998-1-8/1999

Kaikki rakennukset

2 648

-28

28 512

-1

joista
- asuinrakennukset


960


-16


9 760


9

- liike- ja toimistorakennukset

293

-35

4 395

28

- julkiset palvelurakennukset

183

15

1 781

-6

- teollisuus- ja varastorakennukset

712

-47

6 570

-16

- - teollisuusrakennukset

371

-60

4 178

-11

- maatalousrakennukset

262

-27

3 775

-16

- muut rakennukset

238

10

2 232

5

Asunnot, kpl

2 549

-18

25 533

7

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista. Elokuun ennakkotietoihin on suhtauduttava tavanomaista varovaisemmin, koska väestötietojärjestelmän uudistus on hidastuttanut jonkin verran rakennuslupatietojen saamista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat 1999, elokuu. Tilastokeskus
Lisätietoja
myönnetyistä rakennusluvista saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä (statfin.stat.fi)