26.10.1999

Lisätietoja: Hilkka Ahonen (09) 1734 3249, Mauno Huohvanainen (09) 1734 3296 kuolemansyyt.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Sepelvaltimotauti yhä miesten yleisin ennenaikaisen kuoleman syy

Työikäisenä kuolleiden miesten yleisin kuolemansyy on edelleen sepelvaltimotauti. Seuraavaksi merkittävin kuolemansyy ovat tapaturmat, ilmenee Tilastokeskuksen kuolemansyytilastosta vuodelta 1997.

Työikäinen mies kuolee lähes yhtä usein itsemurhaan kuin tapaturmaan. Neljänneksi suurin kuolemansyy on alkoholin aiheuttama sairaus tai tapaturmainen alkoholimyrkytys. Kuolleisuus viidenneksi ja kuudenneksi suurimpaan kuolemansyyhyn, keuhkosyöpään tai aivoverenkierron sairauteen, on vajaa puolet alkoholin käytöstä aiheutuneesta kuolleisuudesta. Nämä kuusi kuolemansyytä kattoivat kaksi kolmasosaa kaikesta työikäisten miesten kuolleisuudesta.

40 prosenttia kaikista kuolemaan johtaneista työikäisten miesten tapaturmista (972) aiheutuu kaatumisesta tai putoamisesta ja liikenneonnettomuuksista. Vuosittain 200 työikäistä miestä kuolee tapaturmaiseen kaatumiseen tai putoamiseen. Määrä on noussut jo suuremmaksi kuin vähentynyt liikennekuolemien määrä. Kaatumis- ja putoamiskuolemista yli puolet sattuu päihtyneelle tai henkilölle, jolla on jokin alkoholin aiheuttama sairaus. Muita tapaturmaisen kuoleman syitä ovat hukkumiset, myrkytykset ja tulipalot.

Naisten yleisin kuolemansyy työiässä on rintasyöpä. Sepelvaltimotauti on naisilla vasta neljännellä sijalla. Itsemurhat ja kuolemaan johtaneet tapaturmat ovat yhtä yleisiä. Alkoholin aiheuttama kuolleisuus on naisillakin kuuden yleisimmän kuolemansyyn joukossa. Se on lähes yhtä suurta kuin aivoverenkierron sairauksien aiheuttama kuolleisuus.

Vuonna 1997 kuoli kaikkiaan 49 143 henkeä. Itsemurhia tehtiin 1 322, mikä oli 75 enemmän kuin edellisvuonna.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Työikäisten (15 - 64-vuotiaiden) yleisimmät kuolemansyyt sukupuolen mukaan 1997

Miehet

Naiset

Sija

Kuolemansyy

Kuolleisuus
/100 000 henkeä

Kuolleiden määrä

Sija

Kuolemansyy

Kuolleisuus
/100 000 henkeä

Kuolleiden määrä

1.

Sepelvaltimotauti

85,2

1 476

1.

Rintasyöpä

20,6

350

2.

Tapaturmat
- kaatuminen, putoaminen
- maaliikenne

56,1
11,6
10,9

972
200
188

2.

Tapaturmat

14,0

237

3.

Itsemurhat

52,4

908

3.

Itsemurhat

13,9

235

4.

Alkoholisyyt

48,2

835

4.

Sepelvaltimotauti

13,1

222

5.

Keuhkosyöpä

22,2

385

5.

Aivoverenkierron sairaus

12,3

208

6.

Aivoverenkierron sairaus

22,2

384

6.

Alkoholisyyt

11,7

199

1.-6.

Yhteensä

286,4

4 960

1.-6.

Yhteensä

85,6

1 451

7.

Muut kuolemansyyt

144,7

2 506

7.

Muut kuolemansyyt

97,6

1 654

1.-7.

Työikäiset yhteensä

431,2

7 466

1.-7.

Työikäiset yhteensä

183,1

3 105

Lähde: Kuolemansyyt 1997. Tilastokeskus.
Lisätietoja kuolemansyistä osoitteessa
http://statfin.stat.fi/statweb (aihe: kuolemansyyt).