28.10.1999

Lisätietoja: Eeva Immonen (09) 1734 3464, Aila Kovanen (09) 1734 3384
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Vähittäiskaupan myynti kasvoi 4,2 prosenttia elokuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä oli elokuussa 4,2 ja tukkukaupan 1,1 prosenttia suurempi kuin viime vuoden elokuussa. Autokaupan myyntimäärä oli 3,1 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan myyntimäärä oli tämän vuoden elokuussa 9,6 prosenttia suurempi kuin viime vuoden elokuussa. Yleistukkukauppa on tavaravalikoimaltaan laajaa tukkukauppaa. Valikoimaan kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa lisääntyi 3,8 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 4,6 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos sekä kumulatiivinen vuosimuutos

1995=100

Indeksi 8/1999

Vuosimuutos, %
8/1998 - 8/1999

Kumulatiivinen vuosimuutos, %
1-8/1998 - 1-8/1999

Autokauppa

130,3

3,1

7,9

Tukkukauppa

122,4

1,1

3,3

- yleistukkukauppa

137,1

9,6

8,8

Vähittäiskauppa

124,0

4,2

4,1

- tavaratalokauppa

130,3

3,8

4,7

- päivittäistavarakauppa

116,7

4,6

3,2

Kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos vertaa vuoden 1999 elokuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden 1999 tammi-elokuuta edellisen vuoden tammi-elokuuhun. Myynnin määrä saadaan poistamalla myynnin arvosta hintojen muutosten vaikutus.

Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saatetaan samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua kunkin kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Kaupan palkkasumma kasvoi 7 prosenttia touko-heinäkuussa

Tukkukaupan palkkasumma oli touko-heinäkuussa 8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Vuotta aikaisemmin muutos oli 11 prosenttia. Vähittäiskaupan vastaava kasvuprosentti oli 6 ja viime vuonna 8. Muusta tukku- ja vähittäiskaupasta erotetussa autokaupassa palkkasumman muutos oli 8 prosenttia sekä tänä että viime vuonna.

Toimialoittaisia palkkasummaindeksisarjoja ja -kuvioita julkaistaan Excel-taulukkoina internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html .

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, heinäkuu. Tilastokeskus