29.10.1999

Lisätietoja: Marja Siitonen (09) 1734 3632, Riitta Soininen (09) 1734 3451
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut 14 markkaa 60 penniä neliöltä

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat viime vuonna kerrostaloasunto-osakeyhtiössä keskimäärin 14 markkaa 60 penniä huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokulut nousivat 1,7 prosenttia vuodesta 1997. Lämmitykseen kului 24 prosenttia, korjauksiin 19 ja vedenkäyttöön 12 prosenttia hoitokuluista. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laatimasta asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilastosta.

Hoitovastikkeet, vesimaksut mukaan lukien, olivat viime vuonna keskimäärin 12 markkaa 70 penniä huoneistoneliöltä kuukaudessa. Pääomavastiketta maksettiin keskimäärin 64 penniä neliöltä. Osakkailta perityt hoitovastikkeet nousivat vuodessa 0,4 prosenttia.

Aravavuokratalojen hoitokulut olivat vuonna 1998 keskimäärin 19 markkaa 10 penniä neliöltä kuukaudessa. Hoitokulut lisääntyivät vuodessa 2,8 prosenttia. Käyttö- ja huoltopalvelut ja tontinvuokrat pysyivät ennallaan. Kiinteistövero nousi lähes 13 prosenttia edellisvuodesta. Lämmityskustannusten osuus vuokratalojen hoitokuluista oli 19 prosenttia, samoin korjauskustannusten. Vuokratalojen tuloista asukkaiden maksamien vuokrien osuus oli 94 prosenttia.

Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen hoitomenojen ero johtuu taloyhtiöiden erilaisesta tavasta hoitaa ja kunnostaa taloja. Asunto-osakeyhtiöissä henkilöstökulut ovat pienemmät, koska asukkaat osallistuvat usein itse talojen hoitoon. Vuokratalojen korjauskulut taas ovat suuremmat, koska huoneistokohtaiset korjaukset sisällytetään vuokriin. Osaketaloissa osakkaat itse maksavat suoraan nämä korjaukset. Suurin osa vuokrataloista on vuokratontilla, mikä nostaa hoitokuluja. Lisäksi vettä kulutetaan vuokrataloissa enemmän kuin osaketaloissa.

Lähde: Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto 1998. Tilastokeskus