2.11.1999

Lisätietoja: Päivi Heinonen (09) 1734 2430, paivi.heinonen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi prosentin touko-heinäkuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi heinäkuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla Tilastokeskuksen mukaan prosentin verrattuna vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 1999 ensimmäiseen positiiviseen muutosprosenttiin ovat vaikuttaneet paitsi sähköteknisen teollisuuden voimakas kasvu myös kohonneet tuottajahinnat.

Sähköteknisen teollisuuden liikevaihto kasvaa voimakkaasti. Alan liikevaihto oli heinäkuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 25 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Edellisvuotista pienemmäksi liikevaihto jäi metalliteollisuuden toimialoilla metallituotteiden valmistus (-2 %), koneiden ja laitteiden valmistus (-8 %) ja perusmetallien valmistus (-14 %). Perusmetallien hinnat ovat lähteneet nousuun vuoden alun tilanteesta, mutta olivat tarkasteluajanjaksolla edelleen kymmenisen prosenttia vuoden takaista alemmalla tasolla.

Kemianteollisuuden liikevaihtoa kertyi kohonneen hintatason ansiosta heinäkuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla saman verran kuin vuotta aiemmin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä alan liikevaihto oli vielä 5 prosenttia edellisvuotta alemmalla tasolla. Myös puu- ja paperiteollisuuden luvut kohenivat alkuvuoteen nähden. Edellisestä vuodesta ne laskivat kuitenkin vielä 5 prosenttia.

Elintarviketeollisuudelle kertyi liikevaihtoa viime touko-heinäkuussa prosentin vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin. Kustantaminen väheni 3 prosenttia ja tekstiilien ja vaatteiden valmistus 2 prosenttia.

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli 1999 touko-heinäkuussa 2 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 1998 vastaavana aikana kasvuprosentti oli 7.

Teollisuuden liikevaihto- ja palkkasummatilasto kuvaa teollisuutta päätoimialanaan harjoittavia yrityksiä. Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Liikevaihto- ja palkkasummaindekseistä ei tehdä painojulkaisua. Niiden kuviot ja sarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html. Samasta osoitteesta löytyy myös kuukausikuvaajien tuoteseloste.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 1999, heinäkuu. Tilastokeskus