3.11.1999

Lisätietoja: Johanna Ipatti (09) 1734 2704, johanna.ipatti@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 7 prosenttia touko-heinäkuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 7 prosenttia suurempi vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 7 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 8 prosenttia. Viime vuoden touko-heinäkuussa rakennusyritysten liikevaihto oli 15 prosenttia suurempi kuin vuonna 1997 vastaavana ajanjaksona.

Rakennusyritysten maksama palkkasumma oli heinäkuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 13 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Talonrakennusalan palkkasumma kasvoi nopeammin kuin maa- ja vesirakennusalan. Viime vuoden touko-heinäkuussa rakennusyritysten palkkasumma oli 15 prosenttia suurempi kuin vuonna 1997 vastaavana ajanjaksona.

Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on olemassa vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Liikevaihto- ja palkkasummaindekseistä ei tehdä painojulkaisua. Niiden sarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 1999, heinäkuu. Tilastokeskus