4.11.1999

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajabarometri: Suomalaisten luottamus talouteen vahvistunut

Suomalaiset uskovat edelleen talouden myönteiseen kehitykseen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 15,4 eli korkeampi kuin syyskuussa ja vuosi sitten. Luottamus sekä omaan että Suomen talouteen on vahvistunut. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 18. - 25. lokakuuta 1 660 Suomessa asuvaa henkilöä.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kuluttajien näkemykset taloudesta lokakuussa 1999

Lokakuu 1998

saldoluku

Syyskuu 1999

saldoluku

Lokakuu 1999

saldoluku

Kuluttajien luottamusindikaattori

10,5

14,8

15,4

Kotitalouksien taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

6,9

8,1

9,8

Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

1,8

12,0

13,1

Työttömien määrä 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

-15,0

-22,9

-24,2

Kuluttajahintojen muutos seuraavan 12 kk:n aikana, %

1,6

2,0

1,9

Kotitalouksien rahatilanne haastatteluhetkellä

19,9

21,1

20,7

Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä

24,2

28,5

25,0

Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä

3,7

0,8

3,1

Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä

30,5

34,9

34,2

Saldoluvut saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Työttömyyden negatiivinen saldoluku tarkoittaa, että työttömyyden arvioidaan vähenevän. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo seuraavien kysymysten saldoluvuista: Suomen talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä haastatteluhetken edullisuus kestotavaroiden ostamiseen. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä.

Lokakuussa yli kolmannes kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne yhä paranee seuraavan vuoden aikana. Oman taloutensa kohentumiseen luotti neljännes kuluttajista. Vain kymmenesosa kuluttajista arvioi, että maan talous huononee. Vielä pienempi osuus odotti oman taloutensa heikkenevän. Selvästi yli puolet kuluttajista uskoi työttömyyden edelleen vähenevän.

Kuluttajista 46 prosenttia piti lokakuussa erilaisten kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kodinelektroniikan hankintaa seuraavan puolen vuoden aikana suunnitteli 31 prosenttia kotitalouksista. Kotitalouksista 8 prosenttia harkitsi auton ostoa. Asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana mietti 6 prosenttia kotitalouksista. Ulkomaan talvilomalle oli lähdössä 37 prosenttia kotitalouksista. Kuluttajat arvioivat, että inflaatio olisi ensi vuoden lokakuussa 1,9 prosenttia.

Kotitalouksien rahatilanne oli lokakuussa edelleen vakaa. Kuluttajista 74 prosenttia piti lainan ottamista edullisena, ja 15 prosenttia kotitalouksista aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana. Säästämisen arvioi kannattavaksi 51 prosenttia kuluttajista.

Suomalaisten näkemykset taloudesta ovat kansainvälisesti verrattuna myönteisiä. Syyskuussa EU-maista vain Alankomaissa ja Irlannissa talouden kehitykseen suhtauduttiin luottavaisemmin kuin Suomessa. EU:n kausitasoitettu luottamusindikaattori oli Alankomaissa 23, Irlannissa 21 ja Suomessa 14. EU-maiden keskimääräinen luottamusindikaattori oli syyskuussa edelleen negatiivinen, -3.

Lähde: Kuluttajabarometri 1999, lokakuu. Tilastokeskus