10.11.1999

Lisätietoja: Tero Karttunen (09) 1734 3379
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Yritysten määrä kasvoi 1,7 prosenttia viime vuonna

Suomessa aloitti viime vuonna 23 526 uutta yritystä ja lopetti toimintansa 19 533 yritystä. Yrityskanta kasvoi 3 993 yrityksellä eli 1,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 1997 yrityskanta kasvoi edellisvuotisesta 2,1 prosenttia.

Aloittaneiden yritysten määrä väheni viime vuonna 6,0 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä 3,9 prosenttia vuodesta 1997. Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi päätoimialoista eniten sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa sekä koulutuksessa.

Maakunnittain tarkasteltaessa yrityskanta kasvoi viime vuonna suhteellisesti eniten Ahvenanmaalla (3,1 %) ja Uudellamaalla (2,8 %). Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi edellisvuodesta ainoastaan Keski-Suomen sekä Kymenlaakson maakunnissa.

Vilkkaimmin yrityksiä perustettiin suhteessa yrityskantaan Uudellamaalla. Siellä aloitti toimintansa viime vuonna lähes 12 yritystä jokaista sataa yritystä kohti. Koko maan vastaava määrä oli runsaat 10.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilastoon. Perustiedot tilastoon saadaan verohallinnolta.

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 1999, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 1999,
1. neljännes sekä aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1998. Tilastokeskus