12.11.1999

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,8 prosenttia

Rakennuskustannukset olivat lokakuussa 1,8 prosenttia korkeammat kuin viime vuoden lokakuussa. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,9 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 0,2 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Syyskuusta lokakuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,1 prosenttia. Työpanosten hinta kohosi 0,3 prosenttia, kun taas tarvikepanosten hinta laski 0,2 prosenttia. Muiden panosten hinta nousi 0,8 prosenttia lähinnä korkojen nousun vuoksi.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Rakennuskustannusindeksi (1995 = 100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset

Indeksi

Lokakuu

Muutos-%

Muutos-%

1999

10/98 - 10/99

9/99 - 10/99

Ammattimainen rakentaminen

Kokonaisindeksi

105,9

1,8

0,1

Asuinkerrostalo

105,7

1,7

0,0

Toimisto- ja liikerakennus

105,6

1,9

0,1

Teollisuus- ja varastorakennus

106,7

1,6

0,3

Omatoiminen rakentaminen

Erillinen pientalo

108,2

2,2

0,3

Maatalouden tuotantorakennus

107,7

2,0

0,4

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1999, lokakuu. Tilastokeskus
Lisätietoja
rakennuskustannusindekseistä saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä (statfin.stat.fi)