19.11.1999

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Pääkaupunkiseudulle runsaasti asuntolupia syyskuussa

Syyskuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 3 600 uuden asunnon rakentamiseen, mikä oli 1 500 asuntoa enemmän kuin vuosi sitten. Runsas kolmannes luvista myönnettiin pääkaupunkiseudulla, jossa luvan saaneita asuntoja oli lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin syyskuussa 3,2 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Julkisten rakennusten ja liikerakennusten lupakuutiot lisääntyivät. Sen sijaan teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärä oli pienempi kuin syyskuussa vuosi sitten.

Tammi-syyskuussa rakennusluvan sai kaikkiaan lähes 30 000 uutta asuntoa eli 12 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Liike- ja toimistorakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli yli neljänneksen suurempi kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Teollisuus- ja varastorakentamiseen lupia sen sijaan myönnettiin 17 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin 32,5 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli prosentin verran enemmän kuin tammi-syyskuussa vuosi sitten.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Myönnetyt rakennusluvat syyskuussa ja tammi-syyskuussa 1999

Syyskuu
1000 m3

Muutos, %
9/1998 - 9/1999

Tammi-syyskuu
1000 m3

Muutos, %
1-9/1998 - 1-9/1999

Kaikki rakennukset

3 211

4

32 525

1

joista
- asuinrakennukset


1 252


57


11 203


13

- liike- ja toimistorakennukset

440

3

4 919

26

- julkiset palvelurakennukset

431

40

2 224

0

- teollisuus- ja varastorakennukset

534

-46

7 447

-17

- - teollisuusrakennukset

343

-14

4 733

-10

- maatalousrakennukset

310

12

4 165

-14

- muut rakennukset

244

-14

2 568

5

Asunnot, kpl

3 616

73

29 647

12

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat 1999, syyskuu. Tilastokeskus
Lisätietoja myönnetyistä
rakennusluvista saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta
Internetissä (
statfin.stat.fi)