30.11.1999

Lisätietoja: Eeva Immonen (09) 1734 3464, Aila Kovanen (09) 1734 3384
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kaupan kasvu jatkui syyskuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä oli syyskuussa 7,2 ja vähittäiskaupan 4,9 prosenttia suurempi kuin viime vuoden syyskuussa. Autokaupan myyntimäärä oli 13,5 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan myyntimäärä oli tämän vuoden syyskuussa 9,5 prosenttia suurempi kuin viime vuoden syyskuussa. Yleistukkukauppa on tavaravalikoimaltaan laajaa tukkukauppaa. Valikoimaan kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa lisääntyi 4,8 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 4,0 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos sekä kumulatiivinen vuosimuutos

1995=100

Indeksi 9/1999

Vuosimuutos, %
9/1998 - 9/1999

Kumulatiivinen vuosimuutos, %
1-9/1998 - 1-9/1999

Autokauppa

151,3

13,5

8,8

Tukkukauppa

130,1

7,2

3,8

- yleistukkukauppa

135,5

9,5

8,8

Vähittäiskauppa

114,9

4,9

4,1

- tavaratalokauppa

116,4

4,8

4,7

- päivittäistavarakauppa

106,6

4,0

3,2

Kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos vertaa vuoden 1999 syyskuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden 1999 tammi-syyskuuta edellisen vuoden tammi-syyskuuhun. Myynnin määrä saadaan poistamalla myynnin arvosta hintojen muutosten vaikutus.

Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saatetaan samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua kunkin kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Vähittäiskaupan palkkasumma kasvoi 7 prosenttia kesä-elokuussa

Vähittäiskaupan palkkasumma oli kesä-elokuussa 7 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Vuotta aikaisemmin muutos oli 8 prosenttia. Tukkukaupan vastaava kasvuprosentti oli 8 ja viime vuonna 11. Muusta tukku- ja vähittäiskaupasta erotetussa autokaupassa palkkasumman muutos oli 9 prosenttia sekä tänä että viime vuonna.

Toimialoittaisia palkkasummaindeksisarjoja ja -kuvioita julkaistaan Excel-taulukkoina internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html .

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, elokuu. Tilastokeskus