30.11.1999

Lisätietoja: Heikki Havén (09) 1734 3283, Mika Tuononen (09) 1734 3504 heikki.haven@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Korkeakouluasteella opinnot aloittavia 64 prosenttia ikäluokasta

Korkeakouluasteen eli ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnot aloittaa 64 prosenttia ikäluokasta. Miesten ja naisten välillä on erittäin suuri ero: miehistä opinnot aloittaa 56 ja naisista 73 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen uuteen koulutusindikaattoriin ja koskevat vuotta 1998.

Indikaattori ottaa huomioon sen, että korkeakouluasteen aloittaneet ovat monenikäisiä. Vuonna 1998 uusista korkea-asteen opiskelijoista noin kaksi kolmannesta oli alle 23-vuotiaita, viidennes 23 - 30-vuotiaita ja loput 15 prosenttia oli yli 30-vuotiaita. Yli 50-vuotiaita oli runsaat 200.

44 300 opiskelijaa aloitti korkeakouluasteen opinnot ensimmäistä kertaa vuonna 1998. Näin määritettyjä uusia opiskelijoita oli yliopistoissa 16 200 ja ammattikorkeakouluissa 29 100.

Uusi koulutusindikaattori on odotusarvo, joka osoittaa kuinka monta prosenttia nykyisistä 19-vuotiaista aloittaa korkeakouluasteen opinnot ennen kuin täyttää 40 vuotta, jos koulutustilanne ei muutu. Toisaalta indikaattori ei kerro kuinka monta prosenttia ikäluokasta suorittaa tutkinnon, sillä läheskään kaikki opiskelijat eivät valmistu. Esimerkiksi vuonna 1985 yliopiston aloittaneista neljännes on keskeyttänyt.

Lähde: Tilastokeskuksen koulutustilastot